Έννοια Δομώ

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Φιλοσοφικά Ρητά

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Δομή του Παρθενώνα ναού της Θεάς Αθηνάς,Structure of the Parthenon Temple of the Goddess Athena.

Δομώ: χτίζω Δημόσια, Εθνικά, Κρατικά και Ιδιωτικά έργα. Βασική προϋπόθεση για να χτίσει κάποιος είναι να υπάρχει χώρος, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και το θείον, δηλαδή η θεία βούλησις των Θεών γι’αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δίδασκαν να ευλογούν οι θνητοί τη γη πριν χτίσουν. || (μτφ.) οργανώνω, διαρθρώνω διάφορα στοιχεία, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η εκ γενετής δομή ενός ανθρώπινου οργανισμού καθορίζει και την μελλοντική του εξέλιξη. Αν η παιδεία του είναι σωστή ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος αναπτύσσεται σωστά.

Δομή του ανθρώπινου γονιδιώματος, Structure of the human dna.

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

FacebookGoogle+
       TwitterYouTube

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget
διαφημίσεις για το dionisos12.com,advertisements for dionisos12.com.