Έννοια Δομώ

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Δομή του Παρθενώνα ναού της Θεάς Αθηνάς,Structure of the Parthenon Temple of the Goddess Athena.

Δομώ: χτίζω Δημόσια, Εθνικά, Κρατικά και Ιδιωτικά έργα. Βασική προϋπόθεση για να χτίσει κάποιος είναι να υπάρχει χώρος, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και το θείον, δηλαδή η θεία βούλησις των Θεών γι’αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δίδασκαν να ευλογούν οι θνητοί τη γη πριν χτίσουν. || (μτφ.) οργανώνω, διαρθρώνω διάφορα στοιχεία, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η εκ γενετής δομή ενός ανθρώπινου οργανισμού καθορίζει και την μελλοντική του εξέλιξη. Αν η παιδεία του είναι σωστή ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος αναπτύσσεται σωστά.

Δομή του ανθρώπινου γονιδιώματος, Structure of the human dna.