Σκιροφοριών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Σκιροφοριών (24/5-23/6)


Μήνας αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά Σκιράδα, με κυριότερες εορτές τα Σκιροφόρια, τα Διιπόλια και τα Διισωτήρια.
Θεά Αθηνά,Θεά της Σοφίας,σκιροφοριών

Ο δωδέκατος μήνας ονομαζόταν Σκιροφοριών από τη γιορτή Σκιροφόρια.

Οι κυριότερες εορτές κατά τον μήνα αυτόν ήταν :
  • Τα Σκιροφόρια ήταν εορτή προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς. Το λευκό υφαντό πέπλο της Θεάς Αθηνάς το ονόμαζαν σκίρον. Το σκίρον, το οποίο είχαν πλύνει κατά τον προηγούμενο μήνα, το μετέφεραν τεντωμένο πάνω από το κεφάλι τους οι ιέρειες της Αθηνάς (Αρρηφόροι) και το πήγαιναν στην περιοχή «Σκίρον» (Κακιά σκάλλα, Σκιρωνίδες πέτρες), από όπου εν συνεχεία το επέστρεφαν στην Ακρόπολη .
  • Τα Διπόλια ή Διπόλεια (Διΐ + πόλις), ήταν εορτή προς τιμήν του Θεού Διός με ιππικές επιδείξεις.
  • Τα Βουφόνια, ήταν η τελευταία εορτή του έτους, αφιερωμένη στον Θεό Δία, Πατέρα των Θεών και των ανθρώπων. Κατά την εορτή αυτή θυσίαζαν βόδια στον Θεό Δία (Βουφόνος=βούς+φόνος).
  • Τα Διισωτήρια, ήταν εορτή τελούμενη στον Πειραιά, προς τιμήν του Θεού Διός του Σωτήρος.


Με έντονα γαλάζια γράμματα είναι η Νέα Σελήνη εικονίδιο Νέα Σελήνη,image New Moon..

Με έντονα ώχρα γράμματα είναι το Πρώτο Τέταρτο στη Σελήνη εικονίδιο πρώτο τέταρτο Σελήνης,image first quarter moon..

Με έντονα μαύρα γράμματα είναι η Πλήρης Σελήνη (Πανσέληνος) εικονίδιο Πλήρης Σελήνης ή Πανσέληνος,image Full Moon..

Με έντονα λαδί γράμματα είναι το Τρίτο Τέταρτο στη Σελήνη εικονίδιο Τρίτο Τέταρτο Σελήνης,image third quarter moon..

Με έντονα μωβ γράμματα είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 29 Σκιροφοριώνος (21 Ιουνίου).

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Σύμφωνα με την Ελληνο-Βαβυλωνιακή μυθολογία της Μεσοποταμίας το Ηλιακό-Σεληνιακό ημερολογιακό έτος αλλάζει 2 ημέρες μετά την ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου. Μία ημέρα μετά το Θερινό Ηλιοστάσιο ξεκουράστηκε ο Θεός ο Μονογενής και μία ημέρα ακόμη έκανε να αλλάξει το ημερολογιακό έτος.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς ΓαίαΈρωταΔίαΑπόλλωνΑθηνάΉφαιστοΕρμήΔιόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω:


                             εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.                                                εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.