Προσωνύμια του Θεού Δία

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadgetΘεός Δίας στην Τιτανομαχία,μουσείο Περγάμου,Βερολίνο Γερμανία.

Ζευς: η κυριότερη προσφώνηση του Δία ως Ζευς προέρχεται από την απλοποίηση της λέξης «Ζεύξη» που σημαίνει ένωση του έλλογου(ελ+λόγος) και άλογου(α+λόγος) βασιλείου. Ο Θεός Δίας που επέτρεψε την ένωση και αλληλεξάρτηση των θνητών με λόγο(έλλογοι) και των ζώων χωρίς λόγο(άλογα) ονομάζεται Ζευς. Πριν από αυτή την εποχή οι άνθρωποι δεν έτρωγαν κρέας από ζώα, δεν είχαν ρουχισμό και δεν είχαν ακόμη τη φωτιά από τον Θεό Προμηθέα, καθώς ήταν φυτοφάγοι.

μετεωρολογία 
 • Ουράνιος
 • Αιθέριος
 • Νεφεληγερέτης
 • Εριβρεμέτης (βαριά βροντή)
 • Υψιβρεμέτης
 • Ερίγδουπος
 • Αστεροπητής
 • Στεροπηγερέτης
 • Αργικέραυνος
 • Τερπικέραυνος
 • Όμβριος
 • Υέτιος
 • Ικμαίος (καλοκαιρινά μελτέμια)
 • Καταιβάτης
 • Καππώτας
 • Κεραυνός
 • Ευάνεμος
 • Κερασφόρος
 • Κελαινεφής (μαύρα σύννεφα)

οικογένεια - οίκος 
 • Ερκείος (έρκος=φράγμα, περίβολος)
 • Γαμήλιος
 • Ηραίος
 • Πατήρ
 • Πατρώος
 • Φράτριος

κορυφές βουνών 
 • Αίνιος
 • Ακραίος
 • Επάκριος
 • Ελλάνιος
 • Κορυφαίος
 • Λαρίσιος
 • Παρνήθιος
 • Ιθωμάτας
 • Ολύμπιος
 • Λύκαιος

διάφορα 
 • Όρκιος (όρκος)
 • Ύπατος
 • Μέγιστος
 • Άριστος
 • Πολιεύς
 • Βουλαίος
 • Τέλειος
 • Ελευθέριος
 • Φίλιος
 • Ξένιος
 • Ικέσιος
 • Φύσιος
 • Σωτήρ
 • Κτήσιος (οικουρός όφις)
 • Μειλίχιος
 • Καταχθόνιος