Ζώα

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadgetΑπαραίτητη Επιφάνεια γης για εκτροφή ζώων

Είδος Ζώου

Θηλυκά

Αρσενικά

Συνολικός Αριθμός

Τετραγωνικά Μέτρα/Ημέρα

Ημέρες

Σύνολο Επιφανείας       σε τ.μ


Πρόβατα

2

1

3

12

31

1.116


Πάπιες

20

10

30

3,3

31

3.069


Χήνες

20

10

30

3,3

31

3.069


Κουνέλια

20

10

30

3,3

31

3.069


Όρνιθες

28

2

30

2,3

31

2.139


Αγελάδες

1

1

2

16,6

31

1.029


Βόδια

1

1

2

16,6

31

1.029


Άλογα

2

2

4

14,8

31

1.835


Γαϊδούρια

1

1

2

14,8

31

917


Έντομα Μέλισσες

 

 

20.000

10

31

10Γενικό Σύνολο

17.282ή 14.332 τ.μ για ζώα και ξυλεία.

Οι πάπιες, οι χήνες, οι όρνιθες και τα κουνέλια μπορούν να εκτρέφονται και στα κτήματα με καρποφόρα δέντρα. (Δόγμα του Θεού Ερμή). Τοποθετούνται ξύλινοι φράχτες γύρω από τους κορμούς των δέντρων και τα ζώα εκτροφής μειώνουν τη βλάστηση. Τα πρόβατα την Εποχή της Φθινοπώρου και της Χειμών(ας) μπορούν να βόσκουν στα 4 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης για να λυπαίνουν με τα βιολογικά τους λύμματα το έδαφος. Έτσι τα 4 άλογα συνολικά έχουν περισσότερο χώρο εκείνες τις εποχές.

Τα ζώα είναι περισσότερα για να θυσιάζονται σε Θεούς και Δαίμονες.

+2 σκύλοι (1 θηλυκός, 1 αρσενικός) για φύλακες του ιδιωτικού κτήματος


Απαραίτητη Επιφάνεια γης για ασφάλεια και εκτροφή ζώων στα κρατικά στρέμματα γης της πόλης-κράτος. Τα ζώα αντιστοιχούν για τα 66 στρέμματα συνολικής γης της οικογενείας και προστατεύονται από τους άρχοντες.


Είδος Ζώου

Θηλυκά

Αρσενικά

Συνολικός Αριθμός

Τετραγωνικά Μέτρα/Ημέρα

Ημέρες

Σύνολο     Επιφανείας σε τ.μ

Πρόβατα

5

2

7

12

31

2.604

Πάπιες

8

2

10

4

31

1.240

Χήνες

8

2

10

4

31

1.240

Κουνέλια

8

2

10

4

31

1.240

Όρνιθες

8

2

10

4

31

1.240

Τάρανδοι

5

2

7

30

31

6.510

Ελάφια

5

2

7

30

31

6.510

Άλογα

1

1

2

40

31

2.480

Γάϊδαροι

1

1

2

40

31

2.480

Βόδια

1

1

2

50

31

3.100

Γενικό Σύνολο

28.644τ.μ: τετραγωνικά μέτρα


1000 τ.μ: 1 στρέμμα γης