Έννοια Ασφάλεια

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


ασφάλεια Δελφών ήταν οι προφητείες τους, Delphi's safety was their prophecies.

Ασφάλεια: ετυμολογία (α+σφάλλω). Λέγεται για κάποιον ή κάτι που δεν σφάλλει(σημαίνει να κάνει λάθος ή να σχηματίσει λανθασμένη γνώμη), η εξασφάλιση, διαβεβαίωση, βεβαιότητα, σιγουριά ότι δεν θα έρθει κάποιος σε αυτούς, το να νιώθει κάποιος ότι είναι ασφαλής απέναντι σε κινδύνους, η τήρηση της Δημόσιας τάξης, η διατήρηση της ειρήνης. Το Μαντείο Εν Δελφοίς παρείχε ασφάλεια στους μύστες του, ότι οι Κοσμικές προφητείες πάντα πραγματοποιούνται υπέρ θελημάτων Θεών. Θεός της μαντικής τέχνης είναι ο Θεός Απόλλων(συλλαβίζεται: Α-πόλ-λων) που είναι από όλους τους άνδρες πιο όμορφος.