Έννοια Λεωφόρος

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


αστερισμός λέοντα δίνει όνομα στη λεωφόρο, lion constellation giving name to avenue.

Λεωφόρος: ετυμολογία (λέων+φέρω). Πλατύς και μεγάλου μήκους δρόμος που βρίσκεται μέσα στην πόλη ή που συνδέει την πόλη με τα περίχωρα και διανοίχτηκε από Βασιλείς για να κινούνται σε αυτόν πρωτίστως οι λεωντόκαρδοι(λέων+καρδιά) ακόλουθοί τους. Οι μετακινήσεις στις λεωφόρους στην αρχαιότητα ήταν ελαχιστότατες για να προστατεύονται οι πληθυσμοί των πόλεων-κρατών από το κερδοσκοπικό εμπόριο, την βραχυβιότητα και τον υλιστικό τρόπο ζωής που κατέστρεψαν την Ήπειρο Ατλαντίς. (Πηγή: Βασιλείς Κεντρικής Ευρώπης)