Έννοια Λεωφόρος

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


αστερισμός λέοντα δίνει όνομα στη λεωφόρο, lion constellation giving name to avenue.

Λεωφόρος: ετυμολογία (λέων+φέρω). Πλατύς και μεγάλου μήκους δρόμος που βρίσκεται μέσα στην πόλη ή που συνδέει την πόλη με τα περίχωρα και διανοίχτηκε από Βασιλείς για να κινούνται σε αυτόν πρωτίστως οι λεωντόκαρδοι(λέων+καρδιά) ακόλουθοί τους. Οι μετακινήσεις στις λεωφόρους στην αρχαιότητα ήταν ελαχιστότατες για να προστατεύονται οι πληθυσμοί των πόλεων-κρατών από το κερδοσκοπικό εμπόριο, την βραχυβιότητα και τον υλιστικό τρόπο ζωής που κατέστρεψαν την Ήπειρο Ατλαντίς. (Πηγή: Βασιλείς Κεντρικής Ευρώπης)