Έννοια Ψυχή

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadgetΨυχή: Ήταν η κόρη της Σικελίας και η ερωμένη του Θεού Έρωτα. Ως έννοια είναι η ζωτική αναπνοή ζώου, φυτού και ανθρώπου που καθορίζει τη ζωή του. Όταν κάποιος άνθρωπος αναπνέει με μηχανική υποστήριξη καμιά φορά η ψυχή του υπάρχει στο χώρο του ασθενούς, έξω από το σώμα του. Η δύναμη της ψυχής έχει την μορφή ηλεκτρισμού και προσμετράται, ενώ έχει και βάρος. Μετά το θάνατο του ανθρώπου εξέρχεται κυρίως από το στόμα, όπου πρέπει να τοποθετείται ο οβολός που είναι η αμοιβή του ψυχοπομπού Θεού Ερμή. Η ψυχή στον Άδη δεν έχει συνείδηση αυτής και μόνον αν πιεί αίμα όπως συνέβαινε στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα αποκτά πρόσκαιρα ζωή και συνείδηση. Η ψυχή είναι αθάνατη, επιζεί μετά το θάνατο και κρίνεται από τον Θεό Χάροντα, στην είσοδο του Παλατιού των Ψυχών στον Άδη.