Έννοια Ψυχή

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadgetΨυχή: Ήταν η κόρη της Σικελίας και η ερωμένη του Θεού Έρωτα. Ως έννοια είναι η ζωτική αναπνοή ζώου, φυτού και ανθρώπου που καθορίζει τη ζωή του. Όταν κάποιος άνθρωπος αναπνέει με μηχανική υποστήριξη καμιά φορά η ψυχή του υπάρχει στο χώρο του ασθενούς, έξω από το σώμα του. Η δύναμη της ψυχής έχει την μορφή ηλεκτρισμού και προσμετράται, ενώ έχει και βάρος. Μετά το θάνατο του ανθρώπου εξέρχεται κυρίως από το στόμα, όπου πρέπει να τοποθετείται ο οβολός που είναι η αμοιβή του ψυχοπομπού Θεού Ερμή. Η ψυχή στον Άδη δεν έχει συνείδηση αυτής και μόνον αν πιεί αίμα όπως συνέβαινε στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα αποκτά πρόσκαιρα ζωή και συνείδηση. Η ψυχή είναι αθάνατη, επιζεί μετά το θάνατο και κρίνεται από τον Θεό Χάροντα, στην είσοδο του Παλατιού των Ψυχών στον Άδη.