Ελληνικό Ημερολόγιο (699,3)

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook


CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Ελληνικό Ημερολόγιο 3ο Έτος της 699ης Ολυμπιάδος

Ολυμπιάδα (699,3) = (24/6/2018 – 24/6/2019) μ.Χ


Με έντονα γαλάζια γράμματα είναι η Νέα Σελήνη εικονίδιο Νέα Σελήνη,image New Moon..

Με έντονα ώχρα γράμματα είναι το Πρώτο Τέταρτο στη Σελήνη εικονίδιο πρώτο τέταρτο Σελήνης,image first quarter moon..

Με έντονα μαύρα γράμματα είναι η Πλήρης Σελήνη (Πανσέληνος) εικονίδιο Πλήρης Σελήνης ή Πανσέληνος,image Full Moon..

Με έντονα λαδί γράμματα είναι το Τρίτο Τέταρτο στη Σελήνη εικονίδιο Τρίτο Τέταρτο Σελήνης,image third quarter moon..

Με έντονα πράσινα γράμματα είναι η Φθινοπωρινή Ισημερία στις 30 Βοηδρομιώνος (22 Σεπτεμβρίου).

Με έντονα πορτοκαλί γράμματα είναι το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στις 28 Ποσειδεώνος (21 Δεκεμβρίου).


Με έντονα κόκκινα γράμματα είναι η Εαρινή Ισημερία στις 27 Ελαφηβολιώνος (20 Μαρτίου).

Με έντονα μωβ γράμματα είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 28 Σκιροφοριώνος (21 Ιουνίου).

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Σύμφωνα με την Ελληνο-Βαβυλωνιακή μυθολογία της Μεσοποταμίας το Ηλιακό-Σεληνιακό ημερολογιακό έτος αλλάζει 2 ημέρες μετά την ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου. Μία ημέρα μετά το Θερινό Ηλιοστάσιο ξεκουράστηκε ο Θεός ο Μονογενής και μία ημέρα ακόμη έκανε να αλλάξει το ημερολογιακό έτος.

Το Μαντείο εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, ΑθηνάΉφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του ΔράκωντοςΜπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω: