Ελληνικό Ημερολόγιο (698,4)

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook


CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Ελληνικό Ημερολόγιο 4ο Έτος της 698ης Ολυμπιάδος

Ολυμπιάδα (698,4) = (23/6/2015 – 22/6/2016) μ.Χ

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

1 (23/6)

2 (24/6)

3 (25/6)

4 (26/6)

5 (27/6)

6 (28/6)

7 (29/6)

8 (30/6)

9 (1/7)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

10 (2/7)

11 (3/7)

12 (4/7)

13 (5/7)

14 (6/7)

15 (7/7)

16 (8/7)

17 (9/7)

18 (10/7)

19 (11/7)

20 (12/7)

21 (13/7)

22 (14/7)

23(15/7)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

24 (16/7)

25 (17/7)

26 (18/7)

27 (19/7)

28 (20/7)

29 (21/7)

30 (22/7)

 31 (23/7)

 

 


(2ος Μήνας)   Μεταγειτνιών (24/7/15-22/8/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 

1 (24/7)

2 (25/7)

3 (26/7)

4 (27/7)

5 (28/7)

6 (29/7)

7 (30/7)

8 (31/7)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

9 (1/8)

10 (2/8)

11 (3/8)

12 (4/8)

13 (5/8)

14 (6/8)

15 (7/8)

16 (8/8)

17 (9/8)

18 (10/8)

19 (11/8)

20 (12/8)

21 (13/8)

22(14/8)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

23 (15/8)

24 (16/8)

25 (17/8)

26 (18/8)

27 (19/8)

28 (20/8)

29 (21/8)

30 (22/8)


(3ος Μήνας)  Βοηδρομιών (23/8/15-22/9/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

1 (23/8)

 2 (24/8)

3 (25/8)

4 (26/8)

5 (27/8)

6 (28/8)

7 (29/8)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

8 (30/8)

9 (31/8)

10 (1/9)

11 (2/9)

12 (3/9)

13 (4/9)

14 (5/9)

15 (6/9)

16 (7/9)

17 (8/9)

18 (9/9)

19 (10/9)

20 (11/9)

21 (12/9)

22 (13/9)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

23 (14/9)

24 (15/9)

25 (16/9)

26 (17/9)

27 (18/9)

28 (19/9)

29 (20/9)

30 (21/9)

31 (22/9)

 

 

 

 


(4ος Μήνας)   Πυανεψιών (23/9/15-22/10/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 


1 (23/9)

2 (24/9)

3 (25/9)

4 (26/9)

5 (27/9)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

6 (28/9)

7 (29/9)

8 (30/9)

9 (1/10)

10 (2/10)

11 (3/10)

12 (4/10)

13 (5/10)

14 (6/10)

15 (7/10)

16 (8/10)

17 (9/10)

18 (10/10)

19 (11/10)

20(12/10)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

21 (13/10)

22 (14/10)

23 (15/10)

24 (16/10)

25 (17/10)

26 (18/10)

27 (19/10)

28 (20/10)

29 (21/10)

30 (22/10)

 

 


(5ος Μήνας)   Μαιμακτηριών (23/10/15-22/11/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 

1 (23/10)

2 (24/10)

3 (25/10)

4 (26/10)

5(27/10)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

6 (28/10)

7 (29/10)

8 (30/10)

9 (31/10)

10 (1/11)

11 (2/11)

12 (3/11)

13 (4/11)

14 (5/11)

15 (6/11)

16 (7/11)

17 (8/11)

18 (9/11)

19 (10/11)

20(11/11)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

21 (12/11)

22 (13/11)

23 (14/11)

24 (15/11)

25 (16/11)

26 (17/11)

27 (18/11)

28 (19/11)

29 (20/11)

30 (21/11)

 31 (22/11)


 

 

 

 

 


(6ος Μήνας)   Ποσειδεών (23/11/15-22/12/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 1 (23/11)

2 (24/11)

3(25/11)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

4 (26/11)

5 (27/11)

6 (28/11)

7 (29/11)

8 (30/11)

9 (1/12)

10 (2/12)

11 (3/12)

12 (4/12)

13 (5/12)

14 (6/12)

15 (7/12)

16 (8/12)

17 (9/12)

18 (10/12)

19 (11/12)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

20 (12/12)

21 (13/12)

22 (14/12)

23 (15/12)

24 (16/12)

25 (17/12)

26 (18/12)

27 (19/12)

28 (20/12)

29 (21/12)

30 (22/12)


 

 

 


(7ος Μήνας)   Γαμηλιών (23/12/15-22/1/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 


1 (23/12)

2 (24/12)

3 (25/12)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

4 (26/12)

5 (27/12)

6 (28/12)

7 (29/12)

8 (30/12)

9 (31/12)

10 (1/1)

11 (2/1)

12 (3/1)

13 (4/1)

14 (5/1)

15 (6/1)

16 (7/1)

17 (8/1)

18 (9/1)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

19 (10/1)

20 (11/1)

21 (12/1)

22 (13/1)

23 (14/1)

24 (15/1)

25 (16/1)

26 (17/1)

27 (18/1)

28 (19/1)

29 (20/1)

30 (21/1)

31 (22/1)

 


(8ος Μήνας)   Ανθεστηριών (23/1/16-20/2/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 


1 (23/1)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

2 (24/1)

3 (25/1)

4 (26/1)

5 (27/1)

6 (28/1)

7 (29/1)

8 (30/1)

9 (31/1)

10 (1/2)

11 (2/2)

12 (3/2)

13 (4/2)

14 (5/2)

15 (6/2)

16 (7/2)

17 (8/2)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

18 (9/2)

19 (10/2)

20 (11/2)

21 (12/2)

22 (13/2)

23 (14/2)

24 (15/2)

25 (16/2)

26 (17/2)

27 (18/2)

28 (19/2)

29 (20/2)

30 (21/2)


 

 

 

 

 


(9ος Μήνας)   Ελαφηβολιών (21/2/16-23/3/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 1(22/2)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

2 (23/2)

3 (24/2)

4 (25/2)

5 (26/2)

6 (27/2)

7 (28/2)

8 (29/2)

9 (1/3)

10 (2/3)

11 (3/3)

12 (4/3)

13 (5/3)

14 (6/3)

15 (7/3)

16(8/3)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

17 (9/3)

18 (10/3)

19 (11/3)

20 (12/3)

21 (13/3)

22 (14/3)

23 (15/3)

24 (16/3)

25 (17/3)

26 (18/3)

27 (19/3)

28 (20/3)

29 (21/3)

30 (22/3)

31(23/3)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

 

 

 


(10ος Μήνας)   Μουνυχιών (24/3/16-22/4/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 


1 (24/3)

2 (25/3)

3 (26/3)

 

4 (27/3)

5 (28/3)

6 (29/3)

7 (30/3)

8 (31/3)

9 (1/4)

10 (2/4)

 

11 (3/4)

12 (4/4)

13 (5/4)

14 (6/4)

15(7/4)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

16 (8/4)

17 (9/4)

 

18 (10/4)

19 (11/4)

20 (12/4)

21 (13/4)

22 (14/4)

23 (15/4)

24 (16/4)

 

25 (17/4)

26 (18/4)

27 (19/4)

28 (20/4)

29 (21/4)

30 (22/4)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.


 


(11ος Μήνας)   Θαργηλιών (23/4/16-23/5/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 


1 (23/4)

2 (24/4)

3 (25/4)

4 (26/4)

5 (27/4)

6 (28/4)

7 (29/4)

8 (30/4)

9 (1/5)

10 (2/5)

11 (3/5)

12 (4/5)

13 (5/5)

14 (6/5)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

15 (7/5)

16 (8/5)

17 (9/5)

18 (10/5)

19 (11/5)

20 (12/5)

21 (13/5)

22 (14/5)

23 (15/5)

24 (16/5)

25 (17/5)

26 (18/5)

27 (19/5)

28 (20/5)

29(21/5)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

30 (22/5)

31 (23/5)

 

 

 

 

 


(12ος Μήνας)   Σκιροφοριών (24/5/16-22/6/16)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

1 (24/5)

2 (25/5)

3 (26/5)

4 (27/5)

5 (28/5)

6 (29/5)

7 (30/5)

8 (31/5)

9 (1/6)

10 (2/6)

11 (3/6)

12 (4/6)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

13 (5/6)

14 (6/6)

15 (7/6)

16 (8/6)

17 (9/6)

18 (10/6)

19 (11/6)

20 (12/6)

21 (13/6)

22 (14/6)

23 (15/6)

24 (16/6)

25 (17/6)

26 (18/6)

27 (19/6)

28(20/6)full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

29 (21/6)

30 (22/6)

 

 

 

Με έντονα γαλάζια γράμματα είναι η Νέα Σελήνη new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή..

Με έντονα μαύρα γράμματα είναι η Πλήρης Σελήνη (Πανσέληνος) full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή..

Με έντονα πράσινα γράμματα είναι η Φθινοπωρινή Ισημερία στις 1 Πυανεψιώνος (23 Σεπτεμβρίου).

Με έντονα πορτοκαλί  γράμματα είναι το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στις 29 Ποσειδεώνος (21 Δεκεμβρίου).


Με έντονα κόκκινα γράμματα είναι η Εαρινή Ισημερία στις 27 Ελαφηβολιώνος (19 Μαρτίου).

Με έντονα μωβ γράμματα είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 28 Σκιροφοριώνος (20 Ιουνίου).

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Το Μαντείο εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή και Διόνυσο.Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω: