Ελληνικό Ημερολόγιο (698,3)

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook


CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Ελληνικό Ημερολόγιο 3ο Έτος της 698ης Ολυμπιάδος

Ολυμπιάδα (698,3) = (23/6/2014 – 22/6/2015) μ.Χ

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)


 1 (23/6)

2 (24/6)

3 (25/6)

4 (26/6)

5 (27/6)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

6 (28/6)

7 (29/6)

8 (30/6)

9 (1/7)

10 (2/7)

11 (3/7)

12 (4/7)

13 (5/7)

14 (6/7)

15 (7/7)

16 (8/7)

17 (9/7)

18 (10/7)

19 (11/7)

20(12/7)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

21 (13/7)

22 (14/7)

23 (15/7)

24 (16/7)

25 (17/7)

26 (18/7)

27 (19/7)

28 (20/7)

29 (21/7)

30(22/7)

 31 (23/7)

 

 

 

 

(2ος Μήνας)   Μεταγειτνιών (24/7/14-22/8/14)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 


1 (24/7)

2 (25/7)

3 (26/7)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή. 

4 (27/7)

5 (28/7)

6 (29/7)

7 (30/7)

8 (31/7)

9 (1/8)

10 (2/8)

11 (3/8)

12 (4/8)

13 (5/8)

14 (6/8)

15 (7/8)

16 (8/8)

17 (9/8)

18(10/8)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

19 (11/8)

20 (12/8)

21 (13/8)

22 (14/8)

23 (15/8)

24 (16/8)

25 (17/8)

26 (18/8)

27 (19/8)

28 (20/8)

29 (21/8)

30 (22/8)

 


(3ος Μήνας)  Βοηδρομιών (23/8/14-22/9/14)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 


1 (23/8)

2 (24/8)

3 (25/8)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

4 (26/8)

5 (27/8)

6 (28/8)

7 (29/8)

8 (30/8)

9 (31/8)

10 (1/9)

11 (2/9)

12 (3/9)

13 (4/9)

14 (5/9)

15 (6/9)

16 (7/9)

17(8/9)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

18 (9/9)

19 (10/9)

20 (11/9)

21 (12/9)

22(13/9)

23 (14/9)

24 (15/9)

25 (16/9)

26 (17/9)

27 (18/9)

28 (19/9)

29 (20/9)

30 (21/9)

 31 (22/9)

 

 

 

 

 


(4ος Μήνας)   Πυανεψιών (23/9/14-22/10/14)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

1(23/9)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

2 (24/9)

3 (25/9)

4 (26/9)

5 (27/9)

6 (28/9)

7 (29/9)

8 (30/9)

9 (1/10)

10 (2/10)

11 (3/10)

12 (4/10)

13 (5/10)

14 (6/10)

15 (7/10)

16(8/10)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

17 (9/10)

18 (10/10)

19 (11/10)

20 (12/10)

21 (13/10)

22 (14/10)

23 (15/10)

24 (16/10)

25 (17/10)

26 (18/10)

27 (19/10)

28 (20/10)

29 (21/10)

30 (22/10)

 

 

 


(5ος Μήνας)   Μαιμακτηριών (23/10/14-22/11/14)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 


1(23/10)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

2 (24/10)

3 (25/10)

 

4 (26/10)

5 (27/10)

6 (28/10)

7 (29/10)

8 (30/10)

9 (31/10)

10 (1/11)

 

11 (2/11)

12 (3/11)

13 (4/11)

14 (5/11)

15(6/11)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

16 (7/11)

17 (8/11)

 

18 (9/11)

19 (10/11)

20 (11/11)

21 (12/11)

22 (13/11)

23 (14/11)

24 (15/11)

 

25 (16/11)

26 (17/11)

27 (18/11)

28 (19/11)

29 (20/11)

30 (21/11)

31(22/11)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

 


(6ος Μήνας)   Ποσειδεών (23/11/14-22/12/14)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

1 (23/11)

 2 (24/11)

3 (25/11)

4 (26/11)

5 (27/11)

6 (28/11)

7 (29/11)

8 (30/11)

9 (1/12)

10 (2/12)

11 (3/12)

12 (4/12)

13 (5/12)

14(6/12)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

15 (7/12)

16 (8/12)

17 (9/12)

18 (10/12)

19 (11/12)

20 (12/12)

21 (13/12)

22 (14/12)

23 (15/12)

24 (16/12)

25 (17/12)

26 (18/12)

27 (19/12)

28 (20/12)

29(21/12)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

30 (22/12)


 

 

 

 


(7ος Μήνας)   Γαμηλιών (23/12/14-22/1/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

1 (23/12)

2 (24/12)

3 (25/12)

4 (26/12)

5 (27/12)

6 (28/12)

7 (29/12)

8 (30/12)

9 (31/12)

10 (1/1)

11 (2/1)

12 (3/1)

13(4/1)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

14 (5/1)

15 (6/1)

16 (7/1)

17 (8/1)

18 (9/1)

19 (10/1)

20 (11/1)

21 (12/1)

22 (13/1)

23 (14/1)

24 (15/1)

25 (16/1)

26 (17/1)

27 (18/1)

28 (19/1)

29(20/1)

new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

30 (21/1)

 31 (22/1)

 

 


(8ος Μήνας)   Ανθεστηριών (23/1/15-20/2/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 

1 (23/1)

2 (24/1)

3 (25/1)

4 (26/1)

5 (27/1)

6 (28/1)

7 (29/1)

8 (30/1)

9 (31/1)

10 (1/2)

11 (2/2)

12(3/2)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

13 (4/2)

14 (5/2)

15 (6/2)

16 (7/2)

17 (8/2)

18 (9/2)

19 (10/2)

20 (11/2)

21 (12/2)

22(13/2)

23 (14/2)

24 (15/2)

25 (16/2)

26 (17/2)

27(18/2)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

28 (19/2)

29 (20/2)


 

(9ος Μήνας)   Ελαφηβολιών (21/2/15-23/3/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 

 


1 (21/2)

2 (22/2)

3 (23/2)

4 (24/2)

5 (25/2)

6 (26/2)

7 (27/2)

8 (28/2)

9 (1/3)

10 (2/3)

11 (3/3)

12 (4/3)

13(5/3)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

14 (6/3)

15 (7/3)

16 (8/3)

17 (9/3)

18 (10/3)

19 (11/3)

20 (12/3)

21 (13/3)

22(14/3)

23 (15/3)

24 (16/3)

25 (17/3)

26 (18/3)

27 (19/3)

28 (20/3)  new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

29 (21/3)

30 (22/3)

 31 (23/3)

 

 

 

 

 


(10ος Μήνας)   Μουνυχιών (24/3/15-22/4/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

1 (24/3)

2 (25/3)

3 (26/3)

4 (27/3)

5 (28/3)

6 (29/3)

7 (30/3)

8 (31/3)

9 (1/4)

10 (2/4)

11 (3/4)

12 (4/4)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

13 (5/4)

14 (6/4)

15 (7/4)

16 (8/4)

17 (9/4)

18 (10/4)

19 (11/4)

20 (12/4)

21 (13/4)

22 (14/4)

23 (15/4)

24 (16/4)

25 (17/4)

26(18/4)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

27 (19/4)

28 (20/4)

29 (21/4)

30 (22/4)

 

 

 


(11ος Μήνας)   Θαργηλιών (23/4/15-23/5/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

 

 

 

 


1 (23/4)

2 (24/4)

3 (25/4)

 

4 (26/4)

5 (27/4)

6 (28/4)

7 (29/4)

8 (30/4)

9 (1/5)

10 (2/5)

 

11 (3/5)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

12 (4/5)

13 (5/5)

14 (6/5)

15 (7/5)

16 (8/5)

17 (9/5)

 

18 (10/5)

19 (11/5)

20 (12/5)

21 (13/5)

22 (14/5)

23 (15/5)

24 (16/5)

 

25(17/5)new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

26 (18/5)

27 (19/5)

28 (20/5)

29 (21/5)

30 (22/5)

31 (23/5)

 


(12ος Μήνας)   Σκιροφοριών (24/5/15-22/6/15)

Ήλιου (Κυριακή)

Σελήνης (Δευτέρα)

Άρεως (Τρίτη)

Ερμή (Τετάρτη)

Διός (Πέμπτη)

Αφροδίτης (Παρασκευή)

Κρόνου (Σάββατο)

1 (24/5)

 2 (25/5)

3 (26/5)

4 (27/5)

5 (28/5)

6 (29/5)

7 (30/5)

8 (31/5)

9 (1/6)

10 (2/6)

full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

11 (3/6)

12 (4/6)

13 (5/6)

14 (6/6)

15 (7/6)

16 (8/6)

17 (9/6)

18 (10/6)

19 (11/6)

20 (12/6)

21 (13/6)

22 (14/6)

23 (15/6)

24(16/6)

new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή.

25 (17/6)

26 (18/6)

27 (19/6)

28 (20/6)

29 (21/6)

30 (22/6)


 

 

 

 

 

Με έντονα γαλάζια γράμματα είναι η Νέα Σελήνη new moon, greek calendar, new era, νέα σελήνη, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή..

Με έντονα μαύρα γράμματα είναι η Πλήρης Σελήνη (Πανσέληνος) full moon, greek calendar, new era,πανσέληνος, ελληνικό ημερολόγιο, νέα εποχή..

Με έντονα πράσινα γράμματα είναι η Φθινοπωρινή Ισημερία στις 31 Βοηδρομιώνος (22 Σεπτεμβρίου).

Με έντονα πορτοκαλί  γράμματα είναι το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στις 29 Ποσειδεώνος (21 Δεκεμβρίου).


Με έντονα κόκκινα γράμματα είναι η Εαρινή Ισημερία στις 28 Ελαφηβολιώνος (20 Μαρτίου).

Με έντονα μωβ γράμματα είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 29 Σκιροφοριώνος (21 Ιουνίου).

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

 


Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω: