Τρίτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget3ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

245,1

(23/6/200 – 22/6/201) μ.Χ

257,3

(23/6/250 – 22/6/251) μ.Χ

245,2

(23/6/201 – 22/6/202) μ.Χ

257,4

(23/6/251 – 22/6/252) μ.Χ

245,3

(23/6/202 – 22/6/203) μ.Χ

258,1

(23/6/252 – 22/6/253) μ.Χ

245,4

(23/6/203 – 22/6/204) μ.Χ

258,2

(23/6/253 – 22/6/254) μ.Χ

246,1

(23/6/204 – 22/6/205) μ.Χ

258,3

(23/6/254 – 22/6/255) μ.Χ

246,2

(23/6/205 – 22/6/206) μ.Χ

258,4

(23/6/255 – 22/6/256) μ.Χ

246,3

(23/6/206 – 22/6/207) μ.Χ

259,1

(23/6/256 – 22/6/257) μ.Χ

246,4

(23/6/207 – 22/6/208) μ.Χ

259,2

(23/6/257 – 22/6/258) μ.Χ

247,1

(23/6/208 – 22/6/209) μ.Χ

259,3

(23/6/258 – 22/6/259) μ.Χ

247,2

(23/6/209 – 22/6/210) μ.Χ

259,4

(23/6/259 – 22/6/260) μ.Χ

247,3

(23/6/210 – 22/6/211) μ.Χ

260,1

(23/6/260 – 22/6/261) μ.Χ

247,4

(23/6/211 – 22/6/212) μ.Χ

260,2

(23/6/261 – 22/6/262) μ.Χ

248,1

(23/6/212 – 22/6/213) μ.Χ

260,3

(23/6/262 – 22/6/263) μ.Χ

248,2

(23/6/213 – 22/6/214) μ.Χ

260,4

(23/6/263 – 22/6/264) μ.Χ

248,3

(23/6/214 – 22/6/215) μ.Χ

261,1

(23/6/264 – 22/6/265) μ.Χ

248,4

(23/6/215 – 22/6/216) μ.Χ

261,2

(23/6/265 – 22/6/266) μ.Χ

249,1

(23/6/216 – 22/6/217) μ.Χ

261,3

(23/6/266 – 22/6/267) μ.Χ

249,2

(23/6/217 – 22/6/218) μ.Χ

261,4

(23/6/267 – 22/6/268) μ.Χ

249,3

(23/6/218 – 22/6/219) μ.Χ

262,1

(23/6/268 – 22/6/269) μ.Χ

249,4

(23/6/219 – 22/6/220) μ.Χ

262,2

(23/6/269 – 22/6/270) μ.Χ

250,1

(23/6/220– 22/6/221) μ.Χ

262,3

(23/6/270 – 22/6/271) μ.Χ

250,2

(23/6/221 – 22/6/222) μ.Χ

262,4

(23/6/271 – 22/6/272) μ.Χ

250,3

(23/6/222 – 22/6/223) μ.Χ

263,1

(23/6/272 – 22/6/273) μ.Χ

250,4

(23/6/223 – 22/6/224) μ.Χ

263,2

(23/6/273 – 22/6/274) μ.Χ

251,1

(23/6/224 – 22/6/225) μ.Χ

263,3

(23/6/274 – 22/6/275) μ.Χ

251,2

(23/6/225 – 22/6/226) μ.Χ

263,4

(23/6/275 – 22/6/276) μ.Χ

251,3

(23/6/226 – 22/6/227) μ.Χ

264,1

(23/6/276 – 22/6/277) μ.Χ

251,4

(23/6/227 – 22/6/228) μ.Χ

264,2

(23/6/277 – 22/6/278) μ.Χ

252,1

(23/6/228 – 22/6/229) μ.Χ

264,3

(23/6/278 – 22/6/279) μ.Χ

252,2

(23/6/229 – 22/6/230) μ.Χ

264,4

(23/6/279 – 22/6/280) μ.Χ

252,3

(23/6/230 – 22/6/231) μ.Χ

265,1

(23/6/280 – 22/6/281) μ.Χ

252,4

(23/6/231 – 22/6/232) μ.Χ

265,2

(23/6/281 – 22/6/282) μ.Χ

253,1

(23/6/232 – 22/6/233) μ.Χ

265,3

(23/6/282 – 22/6/283) μ.Χ

253,2

(23/6/233 – 22/6/234) μ.Χ

265,4

(23/6/283 – 22/6/284) μ.Χ

253,3

(23/6/234 – 22/6/235) μ.Χ

266,1

(23/6/284 – 22/6/285) μ.Χ

253,4

(23/6/235 – 22/6/236) μ.Χ

266,2

(23/6/285 – 22/6/286) μ.Χ

254,1

(23/6/236 – 22/6/237) μ.Χ

266,3

(23/6/286 – 22/6/287) μ.Χ

254,2

(23/6/237 – 22/6/238) μ.Χ

266,4

(23/6/287 – 22/6/288) μ.Χ

254,3

(23/6/238 – 22/6/239) μ.Χ

267,1

(23/6/288 – 22/6/289) μ.Χ

254,4

(23/6/239 – 22/6/240) μ.Χ

267,2

(23/6/289 – 22/6/290) μ.Χ

255,1

(23/6/240 – 22/6/241) μ.Χ

267,3

(23/6/290 – 22/6/291) μ.Χ

255,2

(23/6/241 – 22/6/242) μ.Χ

267,4

(23/6/291 – 22/6/292) μ.Χ

255,3

(23/6/242 – 22/6/243) μ.Χ

268,1

(23/6/292 – 22/6/293) μ.Χ

255,4

(23/6/243 – 22/6/244) μ.Χ

268,2

(23/6/293 – 22/6/294) μ.Χ

256,1

(23/6/244 – 22/6/245) μ.Χ

268,3

(23/6/294 – 22/6/295) μ.Χ

256,2

(23/6/245 – 22/6/246) μ.Χ

268,4

(23/6/295 – 22/6/296) μ.Χ

256,3

(23/6/246 – 22/6/247) μ.Χ

269,1

(23/6/296 – 22/6/297) μ.Χ

256,4

(23/6/247 – 22/6/248) μ.Χ

269,2

(23/6/297 – 22/6/298) μ.Χ

257,1

(23/6/248 – 22/6/249) μ.Χ

269,3

(23/6/298 – 22/6/299) μ.Χ

257,2

(23/6/249 – 22/6/250) μ.Χ

269,4

(23/6/299 – 22/6/300) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:
  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικάĉ
Ion Delfikos,
18 Μαΐ 2015, 11:45 π.μ.