Τρίτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget3ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

245,1

(23/6/200 – 22/6/201) μ.Χ

257,3

(23/6/250 – 22/6/251) μ.Χ

245,2

(23/6/201 – 22/6/202) μ.Χ

257,4

(23/6/251 – 22/6/252) μ.Χ

245,3

(23/6/202 – 22/6/203) μ.Χ

258,1

(23/6/252 – 22/6/253) μ.Χ

245,4

(23/6/203 – 22/6/204) μ.Χ

258,2

(23/6/253 – 22/6/254) μ.Χ

246,1

(23/6/204 – 22/6/205) μ.Χ

258,3

(23/6/254 – 22/6/255) μ.Χ

246,2

(23/6/205 – 22/6/206) μ.Χ

258,4

(23/6/255 – 22/6/256) μ.Χ

246,3

(23/6/206 – 22/6/207) μ.Χ

259,1

(23/6/256 – 22/6/257) μ.Χ

246,4

(23/6/207 – 22/6/208) μ.Χ

259,2

(23/6/257 – 22/6/258) μ.Χ

247,1

(23/6/208 – 22/6/209) μ.Χ

259,3

(23/6/258 – 22/6/259) μ.Χ

247,2

(23/6/209 – 22/6/210) μ.Χ

259,4

(23/6/259 – 22/6/260) μ.Χ

247,3

(23/6/210 – 22/6/211) μ.Χ

260,1

(23/6/260 – 22/6/261) μ.Χ

247,4

(23/6/211 – 22/6/212) μ.Χ

260,2

(23/6/261 – 22/6/262) μ.Χ

248,1

(23/6/212 – 22/6/213) μ.Χ

260,3

(23/6/262 – 22/6/263) μ.Χ

248,2

(23/6/213 – 22/6/214) μ.Χ

260,4

(23/6/263 – 22/6/264) μ.Χ

248,3

(23/6/214 – 22/6/215) μ.Χ

261,1

(23/6/264 – 22/6/265) μ.Χ

248,4

(23/6/215 – 22/6/216) μ.Χ

261,2

(23/6/265 – 22/6/266) μ.Χ

249,1

(23/6/216 – 22/6/217) μ.Χ

261,3

(23/6/266 – 22/6/267) μ.Χ

249,2

(23/6/217 – 22/6/218) μ.Χ

261,4

(23/6/267 – 22/6/268) μ.Χ

249,3

(23/6/218 – 22/6/219) μ.Χ

262,1

(23/6/268 – 22/6/269) μ.Χ

249,4

(23/6/219 – 22/6/220) μ.Χ

262,2

(23/6/269 – 22/6/270) μ.Χ

250,1

(23/6/220– 22/6/221) μ.Χ

262,3

(23/6/270 – 22/6/271) μ.Χ

250,2

(23/6/221 – 22/6/222) μ.Χ

262,4

(23/6/271 – 22/6/272) μ.Χ

250,3

(23/6/222 – 22/6/223) μ.Χ

263,1

(23/6/272 – 22/6/273) μ.Χ

250,4

(23/6/223 – 22/6/224) μ.Χ

263,2

(23/6/273 – 22/6/274) μ.Χ

251,1

(23/6/224 – 22/6/225) μ.Χ

263,3

(23/6/274 – 22/6/275) μ.Χ

251,2

(23/6/225 – 22/6/226) μ.Χ

263,4

(23/6/275 – 22/6/276) μ.Χ

251,3

(23/6/226 – 22/6/227) μ.Χ

264,1

(23/6/276 – 22/6/277) μ.Χ

251,4

(23/6/227 – 22/6/228) μ.Χ

264,2

(23/6/277 – 22/6/278) μ.Χ

252,1

(23/6/228 – 22/6/229) μ.Χ

264,3

(23/6/278 – 22/6/279) μ.Χ

252,2

(23/6/229 – 22/6/230) μ.Χ

264,4

(23/6/279 – 22/6/280) μ.Χ

252,3

(23/6/230 – 22/6/231) μ.Χ

265,1

(23/6/280 – 22/6/281) μ.Χ

252,4

(23/6/231 – 22/6/232) μ.Χ

265,2

(23/6/281 – 22/6/282) μ.Χ

253,1

(23/6/232 – 22/6/233) μ.Χ

265,3

(23/6/282 – 22/6/283) μ.Χ

253,2

(23/6/233 – 22/6/234) μ.Χ

265,4

(23/6/283 – 22/6/284) μ.Χ

253,3

(23/6/234 – 22/6/235) μ.Χ

266,1

(23/6/284 – 22/6/285) μ.Χ

253,4

(23/6/235 – 22/6/236) μ.Χ

266,2

(23/6/285 – 22/6/286) μ.Χ

254,1

(23/6/236 – 22/6/237) μ.Χ

266,3

(23/6/286 – 22/6/287) μ.Χ

254,2

(23/6/237 – 22/6/238) μ.Χ

266,4

(23/6/287 – 22/6/288) μ.Χ

254,3

(23/6/238 – 22/6/239) μ.Χ

267,1

(23/6/288 – 22/6/289) μ.Χ

254,4

(23/6/239 – 22/6/240) μ.Χ

267,2

(23/6/289 – 22/6/290) μ.Χ

255,1

(23/6/240 – 22/6/241) μ.Χ

267,3

(23/6/290 – 22/6/291) μ.Χ

255,2

(23/6/241 – 22/6/242) μ.Χ

267,4

(23/6/291 – 22/6/292) μ.Χ

255,3

(23/6/242 – 22/6/243) μ.Χ

268,1

(23/6/292 – 22/6/293) μ.Χ

255,4

(23/6/243 – 22/6/244) μ.Χ

268,2

(23/6/293 – 22/6/294) μ.Χ

256,1

(23/6/244 – 22/6/245) μ.Χ

268,3

(23/6/294 – 22/6/295) μ.Χ

256,2

(23/6/245 – 22/6/246) μ.Χ

268,4

(23/6/295 – 22/6/296) μ.Χ

256,3

(23/6/246 – 22/6/247) μ.Χ

269,1

(23/6/296 – 22/6/297) μ.Χ

256,4

(23/6/247 – 22/6/248) μ.Χ

269,2

(23/6/297 – 22/6/298) μ.Χ

257,1

(23/6/248 – 22/6/249) μ.Χ

269,3

(23/6/298 – 22/6/299) μ.Χ

257,2

(23/6/249 – 22/6/250) μ.Χ

269,4

(23/6/299 – 22/6/300) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:
  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικάĉ
Ion Delfikos,
18 Μαΐ 2015, 11:45 π.μ.