Πρώτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget1ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

195,1

(23/6/0 – 22/6/1) μ.Χ

207,3

(23/6/50 – 22/6/51) μ.Χ

195,2

(23/6/1 – 22/6/2) μ.Χ

207,4

(23/6/51 – 22/6/52) μ.Χ

195,3

(23/6/2 – 22/6/3) μ.Χ

208,1

(23/6/52 – 22/6/53) μ.Χ

195,4

(23/6/3 – 22/6/4) μ.Χ

208,2

(23/6/53 – 22/6/54) μ.Χ

196,1

(23/6/4 – 22/6/5) μ.Χ

208,3

(23/6/54 – 22/6/55) μ.Χ

196,2

(23/6/5 – 22/6/6) μ.Χ

208,4

(23/6/55 – 22/6/56) μ.Χ

196,3

(23/6/6 – 22/6/7) μ.Χ

209,1

(23/6/56 – 22/6/57) μ.Χ

196,4

(23/6/7 – 22/6/8) μ.Χ

209,2

(23/6/57 – 22/6/58) μ.Χ

197,1

(23/6/8 – 22/6/9) μ.Χ

209,3

(23/6/58 – 22/6/59) μ.Χ

197,2

(23/6/9 – 22/6/10) μ.Χ

209,4

(23/6/59 – 22/6/60) μ.Χ

197,3

(23/6/10 – 22/6/11) μ.Χ

210,1

(23/6/60 – 22/6/61) μ.Χ

197,4

(23/6/11 – 22/6/12) μ.Χ

210,2

(23/6/61 – 22/6/62) μ.Χ

198,1

(23/6/12 – 22/6/13) μ.Χ

210,3

(23/6/62 – 22/6/63) μ.Χ

198,2

(23/6/13 – 22/6/14) μ.Χ

210,4

(23/6/63 – 22/6/64) μ.Χ

198,3

(23/6/14 – 22/6/15) μ.Χ

211,1

(23/6/64 – 22/6/65) μ.Χ

198,4

(23/6/15 – 22/6/16) μ.Χ

211,2

(23/6/65 – 22/6/66) μ.Χ

199,1

(23/6/16 – 22/6/17) μ.Χ

211,3

(23/6/66 – 22/6/67) μ.Χ

199,2

(23/6/17 – 22/6/18) μ.Χ

211,4

(23/6/67 – 22/6/68) μ.Χ

199,3

(23/6/18 – 22/6/19) μ.Χ

212,1

(23/6/68 – 22/6/69) μ.Χ

199,4

(23/6/19 – 22/6/20) μ.Χ

212,2

(23/6/69 – 22/6/70) μ.Χ

200,1

(23/6/20– 22/6/21) μ.Χ

212,3

(23/6/70 – 22/6/71) μ.Χ

200,2

(23/6/21 – 22/6/22) μ.Χ

212,4

(23/6/71 – 22/6/72) μ.Χ

200,3

(23/6/22 – 22/6/23) μ.Χ

213,1

(23/6/72 – 22/6/73) μ.Χ

200,4

(23/6/23 – 22/6/24) μ.Χ

213,2

(23/6/73 – 22/6/74) μ.Χ

201,1

(23/6/24 – 22/6/25) μ.Χ

213,3

(23/6/74 – 22/6/75) μ.Χ

201,2

(23/6/25 – 22/6/26) μ.Χ

213,4

(23/6/75 – 22/6/76) μ.Χ

201,3

(23/6/26 – 22/6/27) μ.Χ

214,1

(23/6/76 – 22/6/77) μ.Χ

201,4

(23/6/27 – 22/6/28) μ.Χ

214,2

(23/6/77 – 22/6/78) μ.Χ

202,1

(23/6/28 – 22/6/29) μ.Χ

214,3

(23/6/78 – 22/6/79) μ.Χ

202,2

(23/6/29 – 22/6/30) μ.Χ

214,4

(23/6/79 – 22/6/80) μ.Χ

202,3

(23/6/30 – 22/6/31) μ.Χ

215,1

(23/6/80 – 22/6/81) μ.Χ

202,4

(23/6/31 – 22/6/32) μ.Χ

215,2

(23/6/81 – 22/6/82) μ.Χ

203,1

(23/6/32 – 22/6/33) μ.Χ

215,3

(23/6/82 – 22/6/83) μ.Χ

203,2

(23/6/33 – 22/6/34) μ.Χ

215,4

(23/6/83 – 22/6/84) μ.Χ

203,3

(23/6/34 – 22/6/35) μ.Χ

216,1

(23/6/84 – 22/6/85) μ.Χ

203,4

(23/6/35 – 22/6/36) μ.Χ

216,2

(23/6/85 – 22/6/86) μ.Χ

204,1

(23/6/36 – 22/6/37) μ.Χ

216,3

(23/6/86 – 22/6/87) μ.Χ

204,2

(23/6/37 – 22/6/38) μ.Χ

216,4

(23/6/87 – 22/6/88) μ.Χ

204,3

(23/6/38 – 22/6/39) μ.Χ

217,1

(23/6/88 – 22/6/89) μ.Χ

204,4

(23/6/39 – 22/6/40) μ.Χ

217,2

(23/6/89 – 22/6/90) μ.Χ

205,1

(23/6/40 – 22/6/41) μ.Χ

217,3

(23/6/90 – 22/6/91) μ.Χ

205,2

(23/6/41 – 22/6/42) μ.Χ

217,4

(23/6/91 – 22/6/92) μ.Χ

205,3

(23/6/42 – 22/6/43) μ.Χ

218,1

(23/6/92 – 22/6/93) μ.Χ

205,4

(23/6/43 – 22/6/44) μ.Χ

218,2

(23/6/93 – 22/6/94) μ.Χ

206,1

(23/6/44 – 22/6/45) μ.Χ

218,3

(23/6/94 – 22/6/95) μ.Χ

206,2

(23/6/45 – 22/6/46) μ.Χ

218,4

(23/6/95 – 22/6/96) μ.Χ

206,3

(23/6/46 – 22/6/47) μ.Χ

219,1

(23/6/96 – 22/6/97) μ.Χ

206,4

(23/6/47 – 22/6/48) μ.Χ

219,2

(23/6/97 – 22/6/98) μ.Χ

207,1

(23/6/48 – 22/6/49) μ.Χ

219,3

(23/6/98 – 22/6/99) μ.Χ

207,2

(23/6/49 – 22/6/50) μ.Χ

219,4

(23/6/99 – 22/6/100) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικάĉ
Ion Delfikos,
18 Μαΐ 2015, 11:24 π.μ.