Εντέκατος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget11ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

445,1

(23/6/1000 – 22/6/1001) μ.Χ

457,3

(23/6/1050 – 22/6/1051) μ.Χ

445,2

(23/6/1001 – 22/6/1002) μ.Χ

457,4

(23/6/1051 – 22/6/1052) μ.Χ

445,3

(23/6/1002 – 22/6/1003) μ.Χ

458,1

(23/6/1052 – 22/6/1053) μ.Χ

445,4

(23/6/1003 – 22/6/1004) μ.Χ

458,2

(23/6/1053 – 22/6/1054) μ.Χ

446,1

(23/6/1004 – 22/6/1005) μ.Χ

458,3

(23/6/1054 – 22/6/1055) μ.Χ

446,2

(23/6/1005 – 22/6/1006) μ.Χ

458,4

(23/6/1055 – 22/6/1056) μ.Χ

446,3

(23/6/1006 – 22/6/1007) μ.Χ

459,1

(23/6/1056 – 22/6/1057) μ.Χ

446,4

(23/6/1007 – 22/6/1008) μ.Χ

459,2

(23/6/1057 – 22/6/1058) μ.Χ

447,1

(23/6/1008 – 22/6/1009) μ.Χ

459,3

(23/6/1058 – 22/6/1059) μ.Χ

447,2

(23/6/1009 – 22/6/1010) μ.Χ

459,4

(23/6/1059 – 22/6/1060) μ.Χ

447,3

(23/6/1010 – 22/6/1011) μ.Χ

460,1

(23/6/1060 – 22/6/1061) μ.Χ

447,4

(23/6/1011 – 22/6/1012) μ.Χ

460,2

(23/6/1061 – 22/6/1062) μ.Χ

448,1

(23/6/1012 – 22/6/1013) μ.Χ

460,3

(23/6/1062 – 22/6/1063) μ.Χ

448,2

(23/6/1013 – 22/6/1014) μ.Χ

460,4

(23/6/1063 – 22/6/1064) μ.Χ

448,3

(23/6/1014 – 22/6/1015) μ.Χ

461,1

(23/6/1064 – 22/6/1065) μ.Χ

448,4

(23/6/1015 – 22/6/1016) μ.Χ

461,2

(23/6/1065 – 22/6/1066) μ.Χ

449,1

(23/6/1016 – 22/6/1017) μ.Χ

461,3

(23/6/1066 – 22/6/1067) μ.Χ

449,2

(23/6/1017 – 22/6/1018) μ.Χ

461,4

(23/6/1067 – 22/6/1068) μ.Χ

449,3

(23/6/1018 – 22/6/1019) μ.Χ

462,1

(23/6/1068 – 22/6/1069) μ.Χ

449,4

(23/6/1019 – 22/6/1020) μ.Χ

462,2

(23/6/1069 – 22/6/1070) μ.Χ

450,1

(23/6/1020 – 22/6/1021) μ.Χ

462,3

(23/6/1070 – 22/6/1071) μ.Χ

450,2

(23/6/1021 – 22/6/1022) μ.Χ

462,4

(23/6/1071 – 22/6/1072) μ.Χ

450,3

(23/6/1022 – 22/6/1023) μ.Χ

463,1

(23/6/1072 – 22/6/1073) μ.Χ

450,4

(23/6/1023 – 22/6/1024) μ.Χ

463,2

(23/6/1073 – 22/6/1074) μ.Χ

451,1

(23/6/1024 – 22/6/1025) μ.Χ

463,3

(23/6/1074 – 22/6/1075) μ.Χ

451,2

(23/6/1025 – 22/6/1026) μ.Χ

463,4

(23/6/1075 – 22/6/1076) μ.Χ

451,3

(23/6/1026 – 22/6/1027) μ.Χ

464,1

(23/6/1076 – 22/6/1077) μ.Χ

451,4

(23/6/1027 – 22/6/1028) μ.Χ

464,2

(23/6/1077 – 22/6/1078) μ.Χ

452,1

(23/6/1028 – 22/6/1029) μ.Χ

464,3

(23/6/1078 – 22/6/1079) μ.Χ

452,2

(23/6/1029 – 22/6/1030) μ.Χ

464,4

(23/6/1079 – 22/6/1080) μ.Χ

452,3

(23/6/1030 – 22/6/1031) μ.Χ

465,1

(23/6/1080 – 22/6/1081) μ.Χ

452,4

(23/6/1031 – 22/6/1032) μ.Χ

465,2

(23/6/1081 – 22/6/1082) μ.Χ

453,1

(23/6/1032 – 22/6/1033) μ.Χ

465,3

(23/6/1082 – 22/6/1083) μ.Χ

453,2

(23/6/1033 – 22/6/1034) μ.Χ

465,4

(23/6/1083 – 22/6/1084) μ.Χ

453,3

(23/6/1034 – 22/6/1035) μ.Χ

466,1

(23/6/1084 – 22/6/1085) μ.Χ

453,4

(23/6/1035 – 22/6/1036) μ.Χ

466,2

(23/6/1085 – 22/6/1086) μ.Χ

454,1

(23/6/1036 – 22/6/1037) μ.Χ

466,3

(23/6/1086 – 22/6/1087) μ.Χ

454,2

(23/6/1037 – 22/6/1038) μ.Χ

466,4

(23/6/1087 – 22/6/1088) μ.Χ

454,3

(23/6/1038 – 22/6/1039) μ.Χ

467,1

(23/6/1088 – 22/6/1089) μ.Χ

454,4

(23/6/1039 – 22/6/1040) μ.Χ

467,2

(23/6/1089 – 22/6/1090) μ.Χ

455,1

(23/6/1040 – 22/6/1041) μ.Χ

467,3

(23/6/1090 – 22/6/1091) μ.Χ

455,2

(23/6/1041 – 22/6/1042) μ.Χ

467,4

(23/6/1091 – 22/6/1092) μ.Χ

455,3

(23/6/1042 – 22/6/1043) μ.Χ

468,1

(23/6/1092 – 22/6/1093) μ.Χ

455,4

(23/6/1043 – 22/6/1044) μ.Χ

468,2

(23/6/1093 – 22/6/1094) μ.Χ

456,1

(23/6/1044 – 22/6/1045) μ.Χ

468,3

(23/6/1094 – 22/6/1095) μ.Χ

456,2

(23/6/1045 – 22/6/1046) μ.Χ

468,4

(23/6/1095 – 22/6/1096) μ.Χ

456,3

(23/6/1046 – 22/6/1047) μ.Χ

469,1

(23/6/1096 – 22/6/1097) μ.Χ

456,4

(23/6/1047 – 22/6/1048) μ.Χ

469,2

(23/6/1097 – 22/6/1098) μ.Χ

457,1

(23/6/1048 – 22/6/1049) μ.Χ

469,3

(23/6/1098 – 22/6/1099) μ.Χ

457,2

(23/6/1049 – 22/6/1050) μ.Χ

469,4

(23/6/1099 – 22/6/1100) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά