Εικοστός πρώτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget21ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

695,1

(23/6/2000 – 22/6/2001) μ.Χ

707,3

(23/6/2050 – 22/6/2051) μ.Χ

695,2

(23/6/2001 – 22/6/2002) μ.Χ

707,4

(23/6/2051 – 22/6/2052) μ.Χ

695,3

(23/6/2002 – 22/6/2003) μ.Χ

708,1

(23/6/2052 – 22/6/2053) μ.Χ

695,4

(23/6/2003 – 22/6/2004) μ.Χ

708,2

(23/6/2053 – 22/6/2054) μ.Χ

696,1

(23/6/2004 – 22/6/2005) μ.Χ

708,3

(23/6/2054 – 22/6/2055) μ.Χ

696,2

(23/6/2005 – 22/6/2006) μ.Χ

708,4

(23/6/2055 – 22/6/2056) μ.Χ

696,3

(23/6/2006 – 22/6/2007) μ.Χ

709,1

(23/6/2056 – 22/6/2057) μ.Χ

696,4

(23/6/2007 – 22/6/2008) μ.Χ

709,2

(23/6/2057 – 22/6/2058) μ.Χ

697,1

(23/6/2008 – 22/6/2009) μ.Χ

709,3

(23/6/2058 – 22/6/2059) μ.Χ

697,2

(23/6/2009 – 22/6/2010) μ.Χ

709,4

(23/6/2059 – 22/6/2060) μ.Χ

697,3

(23/6/2010 – 22/6/2011) μ.Χ

710,1

(23/6/2060 – 22/6/2061) μ.Χ

697,4

(23/6/2011 – 22/6/2012) μ.Χ

710,2

(23/6/2061 – 22/6/2062) μ.Χ

698,1

(23/6/2012 – 22/6/2013) μ.Χ

710,3

(23/6/2062 – 22/6/2063) μ.Χ

698,2

(23/6/2013 – 22/6/2014) μ.Χ

710,4

(23/6/2063 – 22/6/2064) μ.Χ

698,3

(23/6/2014 – 22/6/2015) μ.Χ

711,1

(23/6/2064 – 22/6/2065) μ.Χ

698,4

(23/6/2015 – 22/6/2016 μ.Χ

711,2

(23/6/2065 – 22/6/2066) μ.Χ

699,1

(23/6/2016 – 22/6/2017 μ.Χ

711,3

(23/6/2066 – 22/6/2067) μ.Χ

699,2

(23/6/2017 – 22/6/2018 μ.Χ

711,4

(23/6/2067 – 22/6/2068) μ.Χ

699,3

(23/6/2018 – 22/6/2019 μ.Χ

712,1

(23/6/2068 – 22/6/2069) μ.Χ

699,4

(23/6/2019 – 22/6/2020 μ.Χ

712,2

(23/6/2069 – 22/6/2070) μ.Χ

700,1

(23/6/2020 – 22/6/2021 μ.Χ

712,3

(23/6/2070 – 22/6/2071) μ.Χ

700,2

(23/6/2021 – 22/6/2022) μ.Χ

712,4

(23/6/2071 – 22/6/2072) μ.Χ

700,3

(23/6/2022 – 22/6/2023) μ.Χ

713,1

(23/6/2072 – 22/6/2073) μ.Χ

700,4

(23/6/2023 – 22/6/2024) μ.Χ

713,2

(23/6/2073 – 22/6/2074) μ.Χ

701,1

(23/6/2024 – 22/6/2025) μ.Χ

713,3

(23/6/2074 – 22/6/2075) μ.Χ

701,2

(23/6/2025 – 22/6/2026) μ.Χ

713,4

(23/6/2075 – 22/6/2076) μ.Χ

701,3

(23/6/2026 – 22/6/2027) μ.Χ

714,1

(23/6/2076 – 22/6/2077) μ.Χ

701,4

(23/6/2027 – 22/6/2028) μ.Χ

714,2

(23/6/2077 – 22/6/2078) μ.Χ

702,1

(23/6/2028 – 22/6/2029) μ.Χ

714,3

(23/6/2078 – 22/6/2079) μ.Χ

702,2

(23/6/2029 – 22/6/2030) μ.Χ

714,4

(23/6/2079 – 22/6/2080) μ.Χ

702,3

(23/6/2030 – 22/6/2031) μ.Χ

715,1

(23/6/2080 – 22/6/2081) μ.Χ

702,4

(23/6/2031 – 22/6/2032) μ.Χ

715,2

(23/6/2081 – 22/6/2082) μ.Χ

703,1

(23/6/2032 – 22/6/2033) μ.Χ

715,3

(23/6/2082 – 22/6/2083) μ.Χ

703,2

(23/6/2033 – 22/6/2034) μ.Χ

715,4

(23/6/2083 – 22/6/2084) μ.Χ

703,3

(23/6/2034 – 22/6/2035) μ.Χ

716,1

(23/6/2084 – 22/6/2085) μ.Χ

703,4

(23/6/2035 – 22/6/2036) μ.Χ

716,2

(23/6/2085 – 22/6/2086) μ.Χ

704,1

(23/6/2036 – 22/6/2037) μ.Χ

716,3

(23/6/2086 – 22/6/2087) μ.Χ

704,2

(23/6/2037 – 22/6/2038) μ.Χ

716,4

(23/6/2087 – 22/6/2088) μ.Χ

704,3

(23/6/2038 – 22/6/2039) μ.Χ

717,1

(23/6/2088 – 22/6/2089) μ.Χ

704,4

(23/6/2039 – 22/6/2040) μ.Χ

717,2

(23/6/2089 – 22/6/2090) μ.Χ

705,1

(23/6/2040 – 22/6/2041) μ.Χ

717,3

(23/6/2090 – 22/6/2091) μ.Χ

705,2

(23/6/2041 – 22/6/2042) μ.Χ

717,4

(23/6/2091 – 22/6/2092) μ.Χ

705,3

(23/6/2042 – 22/6/2043) μ.Χ

718,1

(23/6/2092 – 22/6/2093) μ.Χ

705,4

(23/6/2043 – 22/6/2044) μ.Χ

718,2

(23/6/2093 – 22/6/2094) μ.Χ

706,1

(23/6/2044 – 22/6/2045) μ.Χ

718,3

(23/6/2094 – 22/6/2095) μ.Χ

706,2

(23/6/2045 – 22/6/2046) μ.Χ

718,4

(23/6/2095 – 22/6/2096) μ.Χ

706,3

(23/6/2046 – 22/6/2047) μ.Χ

719,1

(23/6/2096 – 22/6/2097) μ.Χ

706,4

(23/6/2047 – 22/6/2048) μ.Χ

719,2

(23/6/2097 – 22/6/2098) μ.Χ

707,1

(23/6/2048 – 22/6/2049) μ.Χ

719,3

(23/6/2098 – 22/6/2099) μ.Χ

707,2

(23/6/2049 – 22/6/2050) μ.Χ

719,4

(23/6/2099 – 22/6/2100) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά