Εικοστός αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget20ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

670,1

(23/6/1900 – 22/6/1901) μ.Χ

682,3

(23/6/1950 – 22/6/1951) μ.Χ

670,2

(23/6/1901 – 22/6/1902) μ.Χ

682,4

(23/6/1951 – 22/6/1952) μ.Χ

670,3

(23/6/1902 – 22/6/1903) μ.Χ

683,1

(23/6/1952 – 22/6/1953) μ.Χ

670,4

(23/6/1903 – 22/6/1904) μ.Χ

683,2

(23/6/1953 – 22/6/1954) μ.Χ

671,1

(23/6/1904 – 22/6/1905) μ.Χ

683,3

(23/6/1954 – 22/6/1955) μ.Χ

671,2

(23/6/1905 – 22/6/1906) μ.Χ

683,4

(23/6/1955 – 22/6/1956) μ.Χ

671,3

(23/6/1906 – 22/6/1907) μ.Χ

684,1

(23/6/1956 – 22/6/1957) μ.Χ

671,4

(23/6/1907 – 22/6/1908) μ.Χ

684,2

(23/6/1957 – 22/6/1958) μ.Χ

672,1

(23/6/1908 – 22/6/1909) μ.Χ

684,3

(23/6/1958 – 22/6/1959) μ.Χ

672,2

(23/6/1909 – 22/6/1910) μ.Χ

684,4

(23/6/1959 – 22/6/1960) μ.Χ

672,3

(23/6/1910 – 22/6/1911) μ.Χ

685,1

(23/6/1960 – 22/6/1961) μ.Χ

672,4

(23/6/1911 – 22/6/1912) μ.Χ

685,2

(23/6/1961 – 22/6/1962) μ.Χ

673,1

(23/6/1912 – 22/6/1913) μ.Χ

685,3

(23/6/1962 – 22/6/1963) μ.Χ

673,2

(23/6/1913 – 22/6/1914) μ.Χ

685,4

(23/6/1963 – 22/6/1964) μ.Χ

673,3

(23/6/1914 – 22/6/1915) μ.Χ

686,1

(23/6/1964 – 22/6/1965) μ.Χ

673,4

(23/6/1915 – 22/6/1916) μ.Χ

686,2

(23/6/1965 – 22/6/1966) μ.Χ

674,1

(23/6/1916 – 22/6/1917) μ.Χ

686,3

(23/6/1966 – 22/6/1967) μ.Χ

674,2

(23/6/1917 – 22/6/1918) μ.Χ

686,4

(23/6/1967 – 22/6/1968) μ.Χ

674,3

(23/6/1918 – 22/6/1919) μ.Χ

687,1

(23/6/1968 – 22/6/1969) μ.Χ

674,4

(23/6/1919 – 22/6/1920) μ.Χ

687,2

(23/6/1969 – 22/6/1970) μ.Χ

675,1

(23/6/1920 – 22/6/1921) μ.Χ

687,3

(23/6/1970 – 22/6/1971) μ.Χ

675,2

(23/6/1921 – 22/6/1922) μ.Χ

687,4

(23/6/1971 – 22/6/1972) μ.Χ

675,3

(23/6/1922 – 22/6/1923) μ.Χ

688,1

(23/6/1972 – 22/6/1973) μ.Χ

675,4

(23/6/1923 – 22/6/1924) μ.Χ

688,2

(23/6/1973 – 22/6/1974) μ.Χ

676,1

(23/6/1924 – 22/6/1925) μ.Χ

688,3

(23/6/1974 – 22/6/1975) μ.Χ

676,2

(23/6/1925 – 22/6/1926) μ.Χ

688,4

(23/6/1975 – 22/6/1976) μ.Χ

676,3

(23/6/1926 – 22/6/1927) μ.Χ

689,1

(23/6/1976 – 22/6/1977) μ.Χ

676,4

(23/6/1927 – 22/6/1928) μ.Χ

689,2

(23/6/1977 – 22/6/1978) μ.Χ

677,1

(23/6/1928 – 22/6/1929) μ.Χ

689,3

(23/6/1978 – 22/6/1979) μ.Χ

677,2

(23/6/1929 – 22/6/1930) μ.Χ

689,4

(23/6/1979 – 22/6/1980) μ.Χ

677,3

(23/6/1930 – 22/6/1931) μ.Χ

690,1

(23/6/1980 – 22/6/1981) μ.Χ

677,4

(23/6/1931 – 22/6/1932) μ.Χ

690,2

(23/6/1981 – 22/6/1982) μ.Χ

678,1

(23/6/1932 – 22/6/1933) μ.Χ

690,3

(23/6/1982 – 22/6/1983) μ.Χ

678,2

(23/6/1933 – 22/6/1934) μ.Χ

690,4

(23/6/1983 – 22/6/1984) μ.Χ

678,3

(23/6/1934 – 22/6/1935) μ.Χ

691,1

(23/6/1984 – 22/6/1985) μ.Χ

678,4

(23/6/1935 – 22/6/1936) μ.Χ

691,2

(23/6/1985 – 22/6/1986) μ.Χ

679,1

(23/6/1936 – 22/6/1937) μ.Χ

691,3

(23/6/1986 – 22/6/1987) μ.Χ

679,2

(23/6/1937 – 22/6/1938) μ.Χ

691,4

(23/6/1987 – 22/6/1988) μ.Χ

679,3

(23/6/1938 – 22/6/1939) μ.Χ

692,1

(23/6/1988 – 22/6/1989) μ.Χ

679,4

(23/6/1939 – 22/6/1940) μ.Χ

692,2

(23/6/1989 – 22/6/1990) μ.Χ

680,1

(23/6/1940 – 22/6/1941) μ.Χ

692,3

(23/6/1990 – 22/6/1991) μ.Χ

680,2

(23/6/1941 – 22/6/1942) μ.Χ

692,4

(23/6/1991 – 22/6/1992) μ.Χ

680,3

(23/6/1942 – 22/6/1943) μ.Χ

693,1

(23/6/1992 – 22/6/1993) μ.Χ

680,4

(23/6/1943 – 22/6/1944) μ.Χ

693,2

(23/6/1993 – 22/6/1994) μ.Χ

681,1

(23/6/1944 – 22/6/1945) μ.Χ

693,3

(23/6/1994 – 22/6/1995) μ.Χ

681,2

(23/6/1945 – 22/6/1946) μ.Χ

693,4

(23/6/1995 – 22/6/1996) μ.Χ

681,3

(23/6/1946 – 22/6/1947) μ.Χ

694,1

(23/6/1996 – 22/6/1997) μ.Χ

681,4

(23/6/1947 – 22/6/1948) μ.Χ

694,2

(23/6/1997 – 22/6/1998) μ.Χ

682,1

(23/6/1948 – 22/6/1949) μ.Χ

694,3

(23/6/1998 – 22/6/1999) μ.Χ

682,2

(23/6/1949 – 22/6/1950) μ.Χ

694,4

(23/6/1999 – 22/6/2000) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά