Δωδέκατος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Φιλοσοφικά Ρητά

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget12ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

470,1

(23/6/1100 – 22/6/1101) μ.Χ

482,3

(23/6/1150 – 22/6/1151) μ.Χ

470,2

(23/6/1101 – 22/6/1102) μ.Χ

482,4

(23/6/1151 – 22/6/1152) μ.Χ

470,3

(23/6/1102 – 22/6/1103) μ.Χ

483,1

(23/6/1152 – 22/6/1153) μ.Χ

470,4

(23/6/1103 – 22/6/1104) μ.Χ

483,2

(23/6/1153 – 22/6/1154) μ.Χ

471,1

(23/6/1104 – 22/6/1105) μ.Χ

483,3

(23/6/1154 – 22/6/1155) μ.Χ

471,2

(23/6/1105 – 22/6/1106) μ.Χ

483,4

(23/6/1155 – 22/6/1156) μ.Χ

471,3

(23/6/1106 – 22/6/1107) μ.Χ

484,1

(23/6/1156 – 22/6/1157) μ.Χ

471,4

(23/6/1107 – 22/6/1108) μ.Χ

484,2

(23/6/1157 – 22/6/1158) μ.Χ

472,1

(23/6/1108 – 22/6/1109) μ.Χ

484,3

(23/6/1158 – 22/6/1159) μ.Χ

472,2

(23/6/1109 – 22/6/1110) μ.Χ

484,4

(23/6/1159 – 22/6/1160) μ.Χ

472,3

(23/6/1110 – 22/6/1111) μ.Χ

485,1

(23/6/1160 – 22/6/1161) μ.Χ

472,4

(23/6/1111 – 22/6/1112) μ.Χ

485,2

(23/6/1161 – 22/6/1162) μ.Χ

473,1

(23/6/1112 – 22/6/1113) μ.Χ

485,3

(23/6/1162 – 22/6/1163) μ.Χ

473,2

(23/6/1113 – 22/6/1114) μ.Χ

485,4

(23/6/1163 – 22/6/1164) μ.Χ

473,3

(23/6/1114 – 22/6/1115) μ.Χ

486,1

(23/6/1164 – 22/6/1165) μ.Χ

473,4

(23/6/1115 – 22/6/1116) μ.Χ

486,2

(23/6/1165 – 22/6/1166) μ.Χ

474,1

(23/6/1116 – 22/6/1117) μ.Χ

486,3

(23/6/1166 – 22/6/1167) μ.Χ

474,2

(23/6/1117 – 22/6/1118) μ.Χ

486,4

(23/6/1167 – 22/6/1168) μ.Χ

474,3

(23/6/1118 – 22/6/1119) μ.Χ

487,1

(23/6/1168 – 22/6/1169) μ.Χ

474,4

(23/6/1119 – 22/6/1120) μ.Χ

487,2

(23/6/1169 – 22/6/1170) μ.Χ

475,1

(23/6/1120 – 22/6/1121) μ.Χ

487,3

(23/6/1170 – 22/6/1171) μ.Χ

475,2

(23/6/1121 – 22/6/1122) μ.Χ

487,4

(23/6/1171 – 22/6/1172) μ.Χ

475,3

(23/6/1122 – 22/6/1123) μ.Χ

488,1

(23/6/1172 – 22/6/1173) μ.Χ

475,4

(23/6/1123 – 22/6/1124) μ.Χ

488,2

(23/6/1173 – 22/6/1174) μ.Χ

476,1

(23/6/1124 – 22/6/1125) μ.Χ

488,3

(23/6/1174 – 22/6/1175) μ.Χ

476,2

(23/6/1125 – 22/6/1126) μ.Χ

488,4

(23/6/1175 – 22/6/1176) μ.Χ

476,3

(23/6/1126 – 22/6/1127) μ.Χ

489,1

(23/6/1176 – 22/6/1177) μ.Χ

476,4

(23/6/1127 – 22/6/1128) μ.Χ

489,2

(23/6/1177 – 22/6/1178) μ.Χ

477,1

(23/6/1128 – 22/6/1129) μ.Χ

489,3

(23/6/1178 – 22/6/1179) μ.Χ

477,2

(23/6/1129 – 22/6/1130) μ.Χ

489,4

(23/6/1179 – 22/6/1180) μ.Χ

477,3

(23/6/1130 – 22/6/1131) μ.Χ

490,1

(23/6/1180 – 22/6/1181) μ.Χ

477,4

(23/6/1131 – 22/6/1132) μ.Χ

490,2

(23/6/1181 – 22/6/1182) μ.Χ

478,1

(23/6/1132 – 22/6/1133) μ.Χ

490,3

(23/6/1182 – 22/6/1183) μ.Χ

478,2

(23/6/1133 – 22/6/1134) μ.Χ

490,4

(23/6/1183 – 22/6/1184) μ.Χ

478,3

(23/6/1134 – 22/6/1135) μ.Χ

491,1

(23/6/1184 – 22/6/1185) μ.Χ

478,4

(23/6/1135 – 22/6/1136) μ.Χ

491,2

(23/6/1185 – 22/6/1186) μ.Χ

479,1

(23/6/1136 – 22/6/1137) μ.Χ

491,3

(23/6/1186 – 22/6/1187) μ.Χ

479,2

(23/6/1137 – 22/6/1138) μ.Χ

491,4

(23/6/1187 – 22/6/1188) μ.Χ

479,3

(23/6/1138 – 22/6/1139) μ.Χ

492,1

(23/6/1188 – 22/6/1189) μ.Χ

479,4

(23/6/1139 – 22/6/1140) μ.Χ

492,2

(23/6/1189 – 22/6/1190) μ.Χ

480,1

(23/6/1140 – 22/6/1141) μ.Χ

492,3

(23/6/1190 – 22/6/1191) μ.Χ

480,2

(23/6/1141 – 22/6/1142) μ.Χ

492,4

(23/6/1191 – 22/6/1192) μ.Χ

480,3

(23/6/1142 – 22/6/1143) μ.Χ

493,1

(23/6/1192 – 22/6/1193) μ.Χ

480,4

(23/6/1143 – 22/6/1144) μ.Χ

493,2

(23/6/1193 – 22/6/1194) μ.Χ

481,1

(23/6/1144 – 22/6/1145) μ.Χ

493,3

(23/6/1194 – 22/6/1195) μ.Χ

481,2

(23/6/1145 – 22/6/1146) μ.Χ

493,4

(23/6/1195 – 22/6/1196) μ.Χ

481,3

(23/6/1146 – 22/6/1147) μ.Χ

494,1

(23/6/1196 – 22/6/1197) μ.Χ

481,4

(23/6/1147 – 22/6/1148) μ.Χ

494,2

(23/6/1197 – 22/6/1198) μ.Χ

482,1

(23/6/1148 – 22/6/1149) μ.Χ

494,3

(23/6/1198 – 22/6/1199) μ.Χ

482,2

(23/6/1149 – 22/6/1150) μ.Χ

494,4

(23/6/1199 – 22/6/1200) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

FacebookGoogle+
       TwitterYouTube

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget
διαφημίσεις για το dionisos12.com,advertisements for dionisos12.com.