Δεύτερος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget2ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

220,1

(23/6/100 – 22/6/101) μ.Χ

232,3

(23/6/150 – 22/6/151) μ.Χ

220,2

(23/6/101 – 22/6/102) μ.Χ

232,4

(23/6/151 – 22/6/152) μ.Χ

220,3

(23/6/102 – 22/6/103) μ.Χ

233,1

(23/6/152 – 22/6/153) μ.Χ

220,4

(23/6/103 – 22/6/104) μ.Χ

233,2

(23/6/153 – 22/6/154) μ.Χ

221,1

(23/6/104 – 22/6/105) μ.Χ

233,3

(23/6/154 – 22/6/155) μ.Χ

221,2

(23/6/105 – 22/6/106) μ.Χ

233,4

(23/6/155 – 22/6/156) μ.Χ

221,3

(23/6/106 – 22/6/107) μ.Χ

234,1

(23/6/156 – 22/6/157) μ.Χ

221,4

(23/6/107 – 22/6/108) μ.Χ

234,2

(23/6/157 – 22/6/158) μ.Χ

222,1

(23/6/108 – 22/6/109) μ.Χ

234,3

(23/6/158 – 22/6/159) μ.Χ

222,2

(23/6/109 – 22/6/110) μ.Χ

234,4

(23/6/159 – 22/6/160) μ.Χ

222,3

(23/6/110 – 22/6/111) μ.Χ

235,1

(23/6/160 – 22/6/161) μ.Χ

222,4

(23/6/111 – 22/6/112) μ.Χ

235,2

(23/6/161 – 22/6/162) μ.Χ

223,1

(23/6/112 – 22/6/113) μ.Χ

235,3

(23/6/162 – 22/6/163) μ.Χ

223,2

(23/6/113 – 22/6/114) μ.Χ

235,4

(23/6/163 – 22/6/164) μ.Χ

223,3

(23/6/114 – 22/6/115) μ.Χ

236,1

(23/6/164 – 22/6/165) μ.Χ

223,4

(23/6/115 – 22/6/116) μ.Χ

236,2

(23/6/165 – 22/6/166) μ.Χ

224,1

(23/6/116 – 22/6/117) μ.Χ

236,3

(23/6/166 – 22/6/167) μ.Χ

224,2

(23/6/117 – 22/6/118) μ.Χ

236,4

(23/6/167 – 22/6/168) μ.Χ

224,3

(23/6/118 – 22/6/119) μ.Χ

237,1

(23/6/168 – 22/6/169) μ.Χ

224,4

(23/6/119 – 22/6/120) μ.Χ

237,2

(23/6/169 – 22/6/170) μ.Χ

225,1

(23/6/120– 22/6/121) μ.Χ

237,3

(23/6/170 – 22/6/171) μ.Χ

225,2

(23/6/121 – 22/6/122) μ.Χ

237,4

(23/6/171 – 22/6/172) μ.Χ

225,3

(23/6/122 – 22/6/123) μ.Χ

238,1

(23/6/172 – 22/6/173) μ.Χ

225,4

(23/6/123 – 22/6/124) μ.Χ

238,2

(23/6/173 – 22/6/174) μ.Χ

226,1

(23/6/124 – 22/6/125) μ.Χ

238,3

(23/6/174 – 22/6/175) μ.Χ

226,2

(23/6/125 – 22/6/126) μ.Χ

238,4

(23/6/175 – 22/6/176) μ.Χ

226,3

(23/6/126 – 22/6/127) μ.Χ

239,1

(23/6/176 – 22/6/177) μ.Χ

226,4

(23/6/127 – 22/6/128) μ.Χ

239,2

(23/6/177 – 22/6/178) μ.Χ

227,1

(23/6/128 – 22/6/129) μ.Χ

239,3

(23/6/178 – 22/6/179) μ.Χ

227,2

(23/6/129 – 22/6/130) μ.Χ

239,4

(23/6/179 – 22/6/180) μ.Χ

227,3

(23/6/130 – 22/6/131) μ.Χ

240,1

(23/6/180 – 22/6/181) μ.Χ

227,4

(23/6/131 – 22/6/132) μ.Χ

240,2

(23/6/181 – 22/6/182) μ.Χ

228,1

(23/6/132 – 22/6/133) μ.Χ

240,3

(23/6/182 – 22/6/183) μ.Χ

228,2

(23/6/133 – 22/6/134) μ.Χ

240,4

(23/6/183 – 22/6/184) μ.Χ

228,3

(23/6/134 – 22/6/135) μ.Χ

241,1

(23/6/184 – 22/6/185) μ.Χ

228,4

(23/6/135 – 22/6/136) μ.Χ

241,2

(23/6/185 – 22/6/186) μ.Χ

229,1

(23/6/136 – 22/6/137) μ.Χ

241,3

(23/6/186 – 22/6/187) μ.Χ

229,2

(23/6/137 – 22/6/138) μ.Χ

241,4

(23/6/187 – 22/6/188) μ.Χ

229,3

(23/6/138 – 22/6/139) μ.Χ

242,1

(23/6/188 – 22/6/189) μ.Χ

229,4

(23/6/139 – 22/6/140) μ.Χ

242,2

(23/6/189 – 22/6/190) μ.Χ

230,1

(23/6/140 – 22/6/141) μ.Χ

242,3

(23/6/190 – 22/6/191) μ.Χ

230,2

(23/6/141 – 22/6/142) μ.Χ

242,4

(23/6/191 – 22/6/192) μ.Χ

230,3

(23/6/142 – 22/6/143) μ.Χ

243,1

(23/6/192 – 22/6/193) μ.Χ

230,4

(23/6/143 – 22/6/144) μ.Χ

243,2

(23/6/193 – 22/6/194) μ.Χ

231,1

(23/6/144 – 22/6/145) μ.Χ

243,3

(23/6/194 – 22/6/195) μ.Χ

231,2

(23/6/145 – 22/6/146) μ.Χ

243,4

(23/6/195 – 22/6/196) μ.Χ

231,3

(23/6/146 – 22/6/147) μ.Χ

244,1

(23/6/196 – 22/6/197) μ.Χ

231,4

(23/6/147 – 22/6/148) μ.Χ

244,2

(23/6/197 – 22/6/198) μ.Χ

232,1

(23/6/148 – 22/6/149) μ.Χ

244,3

(23/6/198 – 22/6/199) μ.Χ

232,2

(23/6/149 – 22/6/150) μ.Χ

244,4

(23/6/199 – 22/6/200) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικάĉ
Ion Delfikos,
18 Μαΐ 2015, 11:36 π.μ.