Δέκατος τρίτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget13ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

495,1

(23/6/1200 – 22/6/1201) μ.Χ

507,3

(23/6/1250 – 22/6/1251) μ.Χ

495,2

(23/6/1201 – 22/6/1202) μ.Χ

507,4

(23/6/1251 – 22/6/1252) μ.Χ

495,3

(23/6/1202 – 22/6/1203) μ.Χ

508,1

(23/6/1252 – 22/6/1253) μ.Χ

495,4

(23/6/1203 – 22/6/1204) μ.Χ

508,2

(23/6/1253 – 22/6/1254) μ.Χ

496,1

(23/6/1204 – 22/6/1205) μ.Χ

508,3

(23/6/1254 – 22/6/1255) μ.Χ

496,2

(23/6/1205 – 22/6/1206) μ.Χ

508,4

(23/6/1255 – 22/6/1256) μ.Χ

496,3

(23/6/1206 – 22/6/1207) μ.Χ

509,1

(23/6/1256 – 22/6/1257) μ.Χ

496,4

(23/6/1207 – 22/6/1208) μ.Χ

509,2

(23/6/1257 – 22/6/1258) μ.Χ

497,1

(23/6/1208 – 22/6/1209) μ.Χ

509,3

(23/6/1258 – 22/6/1259) μ.Χ

497,2

(23/6/1209 – 22/6/1210) μ.Χ

509,4

(23/6/1259 – 22/6/1260) μ.Χ

497,3

(23/6/1210 – 22/6/1211) μ.Χ

510,1

(23/6/1260 – 22/6/1261) μ.Χ

497,4

(23/6/1211 – 22/6/1212) μ.Χ

510,2

(23/6/1261 – 22/6/1262) μ.Χ

498,1

(23/6/1212 – 22/6/1213) μ.Χ

510,3

(23/6/1262 – 22/6/1263) μ.Χ

498,2

(23/6/1213 – 22/6/1214) μ.Χ

510,4

(23/6/1263 – 22/6/1264) μ.Χ

498,3

(23/6/1214 – 22/6/1215) μ.Χ

511,1

(23/6/1264 – 22/6/1265) μ.Χ

498,4

(23/6/1215 – 22/6/1216) μ.Χ

511,2

(23/6/1265 – 22/6/1266) μ.Χ

499,1

(23/6/1216 – 22/6/1217) μ.Χ

511,3

(23/6/1266 – 22/6/1267) μ.Χ

499,2

(23/6/1217 – 22/6/1218) μ.Χ

511,4

(23/6/1267 – 22/6/1268) μ.Χ

499,3

(23/6/1218 – 22/6/1219) μ.Χ

512,1

(23/6/1268 – 22/6/1269) μ.Χ

499,4

(23/6/1219 – 22/6/1220) μ.Χ

512,2

(23/6/1269 – 22/6/1270) μ.Χ

500,1

(23/6/1220 – 22/6/1221) μ.Χ

512,3

(23/6/1270 – 22/6/1271) μ.Χ

500,2

(23/6/1221 – 22/6/1222) μ.Χ

512,4

(23/6/1271 – 22/6/1272) μ.Χ

500,3

(23/6/1222 – 22/6/1223) μ.Χ

513,1

(23/6/1272 – 22/6/1273) μ.Χ

500,4

(23/6/1223 – 22/6/1224) μ.Χ

513,2

(23/6/1273 – 22/6/1274) μ.Χ

501,1

(23/6/1224 – 22/6/1225) μ.Χ

513,3

(23/6/1274 – 22/6/1275) μ.Χ

501,2

(23/6/1225 – 22/6/1226) μ.Χ

513,4

(23/6/1275 – 22/6/1276) μ.Χ

501,3

(23/6/1226 – 22/6/1227) μ.Χ

514,1

(23/6/1276 – 22/6/1277 μ.Χ

501,4

(23/6/1227 – 22/6/1228) μ.Χ

514,2

(23/6/1277 – 22/6/1278) μ.Χ

502,1

(23/6/1228 – 22/6/1229) μ.Χ

514,3

(23/6/1278 – 22/6/1279) μ.Χ

502,2

(23/6/1229 – 22/6/1230) μ.Χ

514,4

(23/6/1279 – 22/6/1280) μ.Χ

502,3

(23/6/1230 – 22/6/1231) μ.Χ

515,1

(23/6/1280 – 22/6/1281) μ.Χ

502,4

(23/6/1231 – 22/6/1232) μ.Χ

515,2

(23/6/1281 – 22/6/1282) μ.Χ

503,1

(23/6/1232 – 22/6/1233) μ.Χ

515,3

(23/6/1282 – 22/6/1283) μ.Χ

503,2

(23/6/1233 – 22/6/1234) μ.Χ

515,4

(23/6/1283 – 22/6/1284) μ.Χ

503,3

(23/6/1234 – 22/6/1235) μ.Χ

516,1

(23/6/1284 – 22/6/1285) μ.Χ

503,4

(23/6/1235 – 22/6/1236) μ.Χ

516,2

(23/6/1285 – 22/6/1286) μ.Χ

504,1

(23/6/1236 – 22/6/1237) μ.Χ

516,3

(23/6/1286 – 22/6/1287) μ.Χ

504,2

(23/6/1237 – 22/6/1238) μ.Χ

516,4

(23/6/1287 – 22/6/1288) μ.Χ

504,3

(23/6/1238 – 22/6/1239) μ.Χ

517,1

(23/6/1288 – 22/6/1289) μ.Χ

504,4

(23/6/1239 – 22/6/1240) μ.Χ

517,2

(23/6/1289 – 22/6/1290) μ.Χ

505,1

(23/6/1240 – 22/6/1241) μ.Χ

517,3

(23/6/1290 – 22/6/1291) μ.Χ

505,2

(23/6/1241 – 22/6/1242) μ.Χ

517,4

(23/6/1291 – 22/6/1292) μ.Χ

505,3

(23/6/1242 – 22/6/1243) μ.Χ

518,1

(23/6/1292 – 22/6/1293) μ.Χ

505,4

(23/6/1243 – 22/6/1244) μ.Χ

518,2

(23/6/1293 – 22/6/1294) μ.Χ

506,1

(23/6/1244 – 22/6/1245) μ.Χ

518,3

(23/6/1294 – 22/6/1295) μ.Χ

506,2

(23/6/1245 – 22/6/1246) μ.Χ

518,4

(23/6/1295 – 22/6/1296) μ.Χ

506,3

(23/6/1246 – 22/6/1247) μ.Χ

519,1

(23/6/1296 – 22/6/1297) μ.Χ

506,4

(23/6/1247 – 22/6/1248) μ.Χ

519,2

(23/6/1297 – 22/6/1298) μ.Χ

507,1

(23/6/1248 – 22/6/1249) μ.Χ

519,3

(23/6/1298 – 22/6/1299) μ.Χ

507,2

(23/6/1249 – 22/6/1250) μ.Χ

519,4

(23/6/1299 – 22/6/1300) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά