Δέκατος τέταρτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget14ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

520,1

(23/6/1300 – 22/6/1301) μ.Χ

532,3

(23/6/1350 – 22/6/1351) μ.Χ

520,2

(23/6/1301 – 22/6/1302) μ.Χ

532,4

(23/6/1351 – 22/6/1352) μ.Χ

520,3

(23/6/1302 – 22/6/1303) μ.Χ

533,1

(23/6/1352 – 22/6/1353) μ.Χ

520,4

(23/6/1303 – 22/6/1304) μ.Χ

533,2

(23/6/1353 – 22/6/1354) μ.Χ

521,1

(23/6/1304 – 22/6/1305) μ.Χ

533,3

(23/6/1354 – 22/6/1355) μ.Χ

521,2

(23/6/1305 – 22/6/1306) μ.Χ

533,4

(23/6/1355 – 22/6/1356) μ.Χ

521,3

(23/6/1306 – 22/6/1307) μ.Χ

534,1

(23/6/1356 – 22/6/1357) μ.Χ

521,4

(23/6/1307 – 22/6/1308) μ.Χ

534,2

(23/6/1357 – 22/6/1358) μ.Χ

522,1

(23/6/1308 – 22/6/1309) μ.Χ

534,3

(23/6/1358 – 22/6/1359) μ.Χ

522,2

(23/6/1309 – 22/6/1310) μ.Χ

534,4

(23/6/1359 – 22/6/1360) μ.Χ

522,3

(23/6/1310 – 22/6/1311) μ.Χ

535,1

(23/6/1360 – 22/6/1361) μ.Χ

522,4

(23/6/1311 – 22/6/1312) μ.Χ

535,2

(23/6/1361 – 22/6/1362) μ.Χ

523,1

(23/6/1312 – 22/6/1313) μ.Χ

535,3

(23/6/1362 – 22/6/1363) μ.Χ

523,2

(23/6/1313 – 22/6/1314) μ.Χ

535,4

(23/6/1363 – 22/6/1364) μ.Χ

523,3

(23/6/1314 – 22/6/1315) μ.Χ

536,1

(23/6/1364 – 22/6/1365) μ.Χ

523,4

(23/6/1315 – 22/6/1316) μ.Χ

536,2

(23/6/1365 – 22/6/1366) μ.Χ

524,1

(23/6/1316 – 22/6/1317) μ.Χ

536,3

(23/6/1366 – 22/6/1367) μ.Χ

524,2

(23/6/1317 – 22/6/1318) μ.Χ

536,4

(23/6/1367 – 22/6/1368) μ.Χ

524,3

(23/6/1318 – 22/6/1319) μ.Χ

537,1

(23/6/1368 – 22/6/1369) μ.Χ

524,4

(23/6/1319 – 22/6/1320) μ.Χ

537,2

(23/6/1369 – 22/6/1370) μ.Χ

525,1

(23/6/1320 – 22/6/1321) μ.Χ

537,3

(23/6/1370 – 22/6/1371) μ.Χ

525,2

(23/6/1321 – 22/6/1322) μ.Χ

537,4

(23/6/1371 – 22/6/1372) μ.Χ

525,3

(23/6/1322 – 22/6/1323) μ.Χ

538,1

(23/6/1372 – 22/6/1373) μ.Χ

525,4

(23/6/1323 – 22/6/1324) μ.Χ

538,2

(23/6/1373 – 22/6/1374) μ.Χ

526,1

(23/6/1324 – 22/6/1325) μ.Χ

538,3

(23/6/1374 – 22/6/1375) μ.Χ

526,2

(23/6/1325 – 22/6/1326) μ.Χ

538,4

(23/6/1375 – 22/6/1376) μ.Χ

526,3

(23/6/1326 – 22/6/1327) μ.Χ

539,1

(23/6/1376 – 22/6/1377) μ.Χ

526,4

(23/6/1327 – 22/6/1328) μ.Χ

539,2

(23/6/1377 – 22/6/1378) μ.Χ

527,1

(23/6/1328 – 22/6/1329) μ.Χ

539,3

(23/6/1378 – 22/6/1379) μ.Χ

527,2

(23/6/1329 – 22/6/1330) μ.Χ

539,4

(23/6/1379 – 22/6/1380) μ.Χ

527,3

(23/6/1330 – 22/6/1331) μ.Χ

540,1

(23/6/1380 – 22/6/1381) μ.Χ

527,4

(23/6/1331 – 22/6/1332) μ.Χ

540,2

(23/6/1381 – 22/6/1382) μ.Χ

528,1

(23/6/1332 – 22/6/1333) μ.Χ

540,3

(23/6/1382 – 22/6/1383) μ.Χ

528,2

(23/6/1333 – 22/6/1334) μ.Χ

540,4

(23/6/1383 – 22/6/1384) μ.Χ

528,3

(23/6/1334 – 22/6/1335) μ.Χ

541,1

(23/6/1384 – 22/6/1385) μ.Χ

528,4

(23/6/1335 – 22/6/1336) μ.Χ

541,2

(23/6/1385 – 22/6/1386) μ.Χ

529,1

(23/6/1336 – 22/6/1337) μ.Χ

541,3

(23/6/1386 – 22/6/1387) μ.Χ

529,2

(23/6/1337 – 22/6/1338) μ.Χ

541,4

(23/6/1387 – 22/6/1388) μ.Χ

529,3

(23/6/1338 – 22/6/1339) μ.Χ

542,1

(23/6/1388 – 22/6/1389) μ.Χ

529,4

(23/6/1339 – 22/6/1340) μ.Χ

542,2

(23/6/1389 – 22/6/1390) μ.Χ

530,1

(23/6/1340 – 22/6/1341) μ.Χ

542,3

(23/6/1390 – 22/6/1391) μ.Χ

530,2

(23/6/1341 – 22/6/1342) μ.Χ

542,4

(23/6/1391 – 22/6/1392) μ.Χ

530,3

(23/6/1342 – 22/6/1343) μ.Χ

543,1

(23/6/1392 – 22/6/1393) μ.Χ

530,4

(23/6/1343 – 22/6/1344) μ.Χ

543,2

(23/6/1393 – 22/6/1394) μ.Χ

531,1

(23/6/1344 – 22/6/1345) μ.Χ

543,3

(23/6/1394 – 22/6/1395) μ.Χ

531,2

(23/6/1345 – 22/6/1346) μ.Χ

543,4

(23/6/1395 – 22/6/1396) μ.Χ

531,3

(23/6/1346 – 22/6/1347) μ.Χ

544,1

(23/6/1396 – 22/6/1397) μ.Χ

531,4

(23/6/1347 – 22/6/1348) μ.Χ

544,2

(23/6/1397 – 22/6/1398) μ.Χ

532,1

(23/6/1348 – 22/6/1349) μ.Χ

544,3

(23/6/1398 – 22/6/1399) μ.Χ

532,2

(23/6/1349 – 22/6/1350) μ.Χ

544,4

(23/6/1399 – 22/6/1400) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά