Δέκατος πέμπτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget15ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

545,1

(23/6/1400 – 22/6/1401) μ.Χ

557,3

(23/6/1450 – 22/6/1451) μ.Χ

545,2

(23/6/1401 – 22/6/1402) μ.Χ

557,4

(23/6/1451 – 22/6/1452) μ.Χ

545,3

(23/6/1402 – 22/6/1403) μ.Χ

558,1

(23/6/1452 – 22/6/1453) μ.Χ

545,4

(23/6/1403 – 22/6/1404) μ.Χ

558,2

(23/6/1453 – 22/6/1454) μ.Χ

546,1

(23/6/1404 – 22/6/1405) μ.Χ

558,3

(23/6/1454 – 22/6/1455) μ.Χ

546,2

(23/6/1405 – 22/6/1406) μ.Χ

558,4

(23/6/1455 – 22/6/1456) μ.Χ

546,3

(23/6/1406 – 22/6/1407) μ.Χ

559,1

(23/6/1456 – 22/6/1457) μ.Χ

546,4

(23/6/1407 – 22/6/1408) μ.Χ

559,2

(23/6/1457 – 22/6/1458) μ.Χ

547,1

(23/6/1408 – 22/6/1409) μ.Χ

559,3

(23/6/1458 – 22/6/1459) μ.Χ

547,2

(23/6/1409 – 22/6/1410) μ.Χ

559,4

(23/6/1459 – 22/6/1460) μ.Χ

547,3

(23/6/1410 – 22/6/1411) μ.Χ

560,1

(23/6/1460 – 22/6/1461) μ.Χ

547,4

(23/6/1411 – 22/6/1412) μ.Χ

560,2

(23/6/1461 – 22/6/1462) μ.Χ

548,1

(23/6/1412 – 22/6/1413) μ.Χ

560,3

(23/6/1462 – 22/6/1463) μ.Χ

548,2

(23/6/1413 – 22/6/1414) μ.Χ

560,4

(23/6/1463 – 22/6/1464) μ.Χ

548,3

(23/6/1414 – 22/6/1415) μ.Χ

561,1

(23/6/1464 – 22/6/1465) μ.Χ

548,4

(23/6/1415 – 22/6/1416) μ.Χ

561,2

(23/6/1465 – 22/6/1466) μ.Χ

549,1

(23/6/1416 – 22/6/1417) μ.Χ

561,3

(23/6/1466 – 22/6/1467) μ.Χ

549,2

(23/6/1417 – 22/6/1418) μ.Χ

561,4

(23/6/1467 – 22/6/1468) μ.Χ

549,3

(23/6/1418 – 22/6/1419) μ.Χ

562,1

(23/6/1468 – 22/6/1469) μ.Χ

549,4

(23/6/1419 – 22/6/1420) μ.Χ

562,2

(23/6/1469 – 22/6/1470) μ.Χ

550,1

(23/6/1420 – 22/6/1421) μ.Χ

562,3

(23/6/1470 – 22/6/1471) μ.Χ

550,2

(23/6/1421 – 22/6/1422) μ.Χ

562,4

(23/6/1471 – 22/6/1472) μ.Χ

550,3

(23/6/1422 – 22/6/1423) μ.Χ

563,1

(23/6/1472 – 22/6/1473) μ.Χ

550,4

(23/6/1423 – 22/6/1424) μ.Χ

563,2

(23/6/1473 – 22/6/1474) μ.Χ

551,1

(23/6/1424 – 22/6/1425) μ.Χ

563,3

(23/6/1474 – 22/6/1475) μ.Χ

551,2

(23/6/1425 – 22/6/1426) μ.Χ

563,4

(23/6/1475 – 22/6/1476) μ.Χ

551,3

(23/6/1426 – 22/6/1427) μ.Χ

564,1

(23/6/1476 – 22/6/1477) μ.Χ

551,4

(23/6/1427 – 22/6/1428) μ.Χ

564,2

(23/6/1477 – 22/6/1478) μ.Χ

552,1

(23/6/1428 – 22/6/1429) μ.Χ

564,3

(23/6/1478 – 22/6/1479) μ.Χ

552,2

(23/6/1429 – 22/6/1430) μ.Χ

564,4

(23/6/1479 – 22/6/1480) μ.Χ

552,3

(23/6/1430 – 22/6/1431) μ.Χ

565,1

(23/6/1480 – 22/6/1481) μ.Χ

552,4

(23/6/1431 – 22/6/1432) μ.Χ

565,2

(23/6/1481 – 22/6/1482) μ.Χ

553,1

(23/6/1432 – 22/6/1433) μ.Χ

565,3

(23/6/1482 – 22/6/1483) μ.Χ

553,2

(23/6/1433 – 22/6/1434) μ.Χ

565,4

(23/6/1483 – 22/6/1484) μ.Χ

553,3

(23/6/1434 – 22/6/1435) μ.Χ

566,1

(23/6/1484 – 22/6/1485) μ.Χ

553,4

(23/6/1435 – 22/6/1436) μ.Χ

566,2

(23/6/1485 – 22/6/1486) μ.Χ

554,1

(23/6/1436 – 22/6/1437) μ.Χ

566,3

(23/6/1486 – 22/6/1487) μ.Χ

554,2

(23/6/1437 – 22/6/1438) μ.Χ

566,4

(23/6/1487 – 22/6/1488) μ.Χ

554,3

(23/6/1438 – 22/6/1439) μ.Χ

567,1

(23/6/1488 – 22/6/1489) μ.Χ

554,4

(23/6/1439 – 22/6/1440) μ.Χ

567,2

(23/6/1489 – 22/6/1490) μ.Χ

555,1

(23/6/1440 – 22/6/1441) μ.Χ

567,3

(23/6/1490 – 22/6/1491) μ.Χ

555,2

(23/6/1441 – 22/6/1442) μ.Χ

567,4

(23/6/1491 – 22/6/1492) μ.Χ

555,3

(23/6/1442 – 22/6/1443) μ.Χ

568,1

(23/6/1492 – 22/6/1493) μ.Χ

555,4

(23/6/1443 – 22/6/1444) μ.Χ

568,2

(23/6/1493 – 22/6/1494) μ.Χ

556,1

(23/6/1444 – 22/6/1445) μ.Χ

568,3

(23/6/1494 – 22/6/1495) μ.Χ

556,2

(23/6/1445 – 22/6/1446) μ.Χ

568,4

(23/6/1495 – 22/6/1496) μ.Χ

556,3

(23/6/1446 – 22/6/1447) μ.Χ

569,1

(23/6/1496 – 22/6/1497) μ.Χ

556,4

(23/6/1447 – 22/6/1448) μ.Χ

569,2

(23/6/1497 – 22/6/1498) μ.Χ

557,1

(23/6/1448 – 22/6/1449) μ.Χ

569,3

(23/6/1498 – 22/6/1499) μ.Χ

557,2

(23/6/1449 – 22/6/1450) μ.Χ

569,4

(23/6/1499 – 22/6/1500) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά