Δέκατος όγδοος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget18ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

620,1

(23/6/1700 – 22/6/1701) μ.Χ

632,3

(23/6/1750 – 22/6/1751) μ.Χ

620,2

(23/6/1701 – 22/6/1702) μ.Χ

632,4

(23/6/1751 – 22/6/1750) μ.Χ

620,3

(23/6/1702 – 22/6/1703) μ.Χ

633,1

(23/6/1752 – 22/6/1753) μ.Χ

620,4

(23/6/1703 – 22/6/1704) μ.Χ

633,2

(23/6/1753 – 22/6/1754) μ.Χ

621,1

(23/6/1704 – 22/6/1705) μ.Χ

633,3

(23/6/1754 – 22/6/1755) μ.Χ

621,2

(23/6/1705 – 22/6/1706) μ.Χ

633,4

(23/6/1755 – 22/6/1756) μ.Χ

621,3

(23/6/1706 – 22/6/1707) μ.Χ

634,1

(23/6/1756 – 22/6/1757) μ.Χ

621,4

(23/6/1707 – 22/6/1708) μ.Χ

634,2

(23/6/1757 – 22/6/1758) μ.Χ

622,1

(23/6/1708 – 22/6/1709) μ.Χ

634,3

(23/6/1758 – 22/6/1759) μ.Χ

622,2

(23/6/1709 – 22/6/1710) μ.Χ

634,4

(23/6/1759 – 22/6/1760) μ.Χ

622,3

(23/6/1710 – 22/6/1711) μ.Χ

635,1

(23/6/1760 – 22/6/1761) μ.Χ

622,4

(23/6/1711 – 22/6/1712) μ.Χ

635,2

(23/6/1761 – 22/6/1762) μ.Χ

623,1

(23/6/1712 – 22/6/1713) μ.Χ

635,3

(23/6/1762 – 22/6/1763) μ.Χ

623,2

(23/6/1713 – 22/6/1714) μ.Χ

635,4

(23/6/1763 – 22/6/1764) μ.Χ

623,3

(23/6/1714 – 22/6/1715) μ.Χ

636,1

(23/6/1764 – 22/6/1765) μ.Χ

623,4

(23/6/1715 – 22/6/1716) μ.Χ

636,2

(23/6/1765 – 22/6/1766) μ.Χ

624,1

(23/6/1716 – 22/6/1717) μ.Χ

636,3

(23/6/1766 – 22/6/1767) μ.Χ

624,2

(23/6/1717 – 22/6/1718) μ.Χ

636,4

(23/6/1767 – 22/6/1768) μ.Χ

624,3

(23/6/1718 – 22/6/1719) μ.Χ

637,1

(23/6/1768 – 22/6/1769) μ.Χ

624,4

(23/6/1719 – 22/6/1720) μ.Χ

637,2

(23/6/1769 – 22/6/1770) μ.Χ

625,1

(23/6/1720 – 22/6/1721) μ.Χ

637,3

(23/6/1770 – 22/6/1771) μ.Χ

625,2

(23/6/1721 – 22/6/1722) μ.Χ

637,4

(23/6/1771 – 22/6/1772) μ.Χ

625,3

(23/6/1722 – 22/6/1723) μ.Χ

638,1

(23/6/1772 – 22/6/1773) μ.Χ

625,4

(23/6/1723 – 22/6/1724) μ.Χ

638,2

(23/6/1773 – 22/6/1774) μ.Χ

626,1

(23/6/1724 – 22/6/1725) μ.Χ

638,3

(23/6/1774 – 22/6/1775) μ.Χ

626,2

(23/6/1725 – 22/6/1726) μ.Χ

638,4

(23/6/1775 – 22/6/1776) μ.Χ

626,3

(23/6/1726 – 22/6/1727) μ.Χ

639,1

(23/6/1776 – 22/6/1777) μ.Χ

626,4

(23/6/1727 – 22/6/1728) μ.Χ

639,2

(23/6/1777 – 22/6/1778) μ.Χ

627,1

(23/6/1728 – 22/6/1729) μ.Χ

639,3

(23/6/1778 – 22/6/1779) μ.Χ

627,2

(23/6/1729 – 22/6/1730) μ.Χ

639,4

(23/6/1779 – 22/6/1780) μ.Χ

627,3

(23/6/1730 – 22/6/1731) μ.Χ

640,1

(23/6/1780 – 22/6/1781) μ.Χ

627,4

(23/6/1731 – 22/6/1732) μ.Χ

640,2

(23/6/1781 – 22/6/1782) μ.Χ

628,1

(23/6/1732 – 22/6/1733) μ.Χ

640,3

(23/6/1782 – 22/6/1783) μ.Χ

628,2

(23/6/1733 – 22/6/1734) μ.Χ

640,4

(23/6/1783 – 22/6/1784) μ.Χ

628,3

(23/6/1734 – 22/6/1735) μ.Χ

641,1

(23/6/1784 – 22/6/1785) μ.Χ

628,4

(23/6/1735 – 22/6/1736) μ.Χ

641,2

(23/6/1785 – 22/6/1786) μ.Χ

629,1

(23/6/1736 – 22/6/1737) μ.Χ

641,3

(23/6/1786 – 22/6/1787) μ.Χ

629,2

(23/6/1737 – 22/6/1738) μ.Χ

641,4

(23/6/1787 – 22/6/1788) μ.Χ

629,3

(23/6/1738 – 22/6/1739) μ.Χ

642,1

(23/6/1788 – 22/6/1789) μ.Χ

629,4

(23/6/1739 – 22/6/1740) μ.Χ

642,2

(23/6/1789 – 22/6/1790) μ.Χ

630,1

(23/6/1740 – 22/6/1741) μ.Χ

642,3

(23/6/1790 – 22/6/1791) μ.Χ

630,2

(23/6/1741 – 22/6/1740) μ.Χ

642,4

(23/6/1791 – 22/6/1792) μ.Χ

630,3

(23/6/1742 – 22/6/1743) μ.Χ

643,1

(23/6/1792 – 22/6/1793) μ.Χ

630,4

(23/6/1743 – 22/6/1744) μ.Χ

643,2

(23/6/1793 – 22/6/1794) μ.Χ

631,1

(23/6/1744 – 22/6/1745) μ.Χ

643,3

(23/6/1794 – 22/6/1795) μ.Χ

631,2

(23/6/1745 – 22/6/1746) μ.Χ

643,4

(23/6/1795 – 22/6/1796) μ.Χ

631,3

(23/6/1746 – 22/6/1747) μ.Χ

644,1

(23/6/1796 – 22/6/1797) μ.Χ

631,4

(23/6/1747 – 22/6/1748) μ.Χ

644,2

(23/6/1797 – 22/6/1798) μ.Χ

632,1

(23/6/1748 – 22/6/1749) μ.Χ

644,3

(23/6/1798 – 22/6/1799) μ.Χ

632,2

(23/6/1749 – 22/6/1750) μ.Χ

644,4

(23/6/1799 – 22/6/1800) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά