Δέκατος έννατος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget19ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

645,1

(23/6/1800 – 22/6/1801) μ.Χ

657,3

(23/6/1850 – 22/6/1851) μ.Χ

645,2

(23/6/1801 – 22/6/1802) μ.Χ

657,4

(23/6/1851 – 22/6/1852) μ.Χ

645,3

(23/6/1802 – 22/6/1801) μ.Χ

658,1

(23/6/1852 – 22/6/1853) μ.Χ

645,4

(23/6/1803 – 22/6/1804) μ.Χ

658,2

(23/6/1853 – 22/6/1854) μ.Χ

646,1

(23/6/1804 – 22/6/1805) μ.Χ

658,3

(23/6/1854 – 22/6/1855) μ.Χ

646,2

(23/6/1805 – 22/6/1806) μ.Χ

658,4

(23/6/1855 – 22/6/1856) μ.Χ

646,3

(23/6/1806 – 22/6/1807) μ.Χ

659,1

(23/6/1856 – 22/6/1857) μ.Χ

646,4

(23/6/1807 – 22/6/1808) μ.Χ

659,2

(23/6/1857 – 22/6/1858) μ.Χ

647,1

(23/6/1808 – 22/6/1809) μ.Χ

659,3

(23/6/1858 – 22/6/1859) μ.Χ

647,2

(23/6/1809 – 22/6/1810) μ.Χ

659,4

(23/6/1859 – 22/6/1860) μ.Χ

647,3

(23/6/1810 – 22/6/1811) μ.Χ

660,1

(23/6/1860 – 22/6/1861) μ.Χ

647,4

(23/6/1811 – 22/6/1812) μ.Χ

660,2

(23/6/1861 – 22/6/1862) μ.Χ

648,1

(23/6/1812 – 22/6/1813) μ.Χ

660,3

(23/6/1862 – 22/6/1863) μ.Χ

648,2

(23/6/1813 – 22/6/1814) μ.Χ

660,4

(23/6/1863 – 22/6/1864) μ.Χ

648,3

(23/6/1814 – 22/6/1815) μ.Χ

661,1

(23/6/1864 – 22/6/1865) μ.Χ

648,4

(23/6/1815 – 22/6/1816) μ.Χ

661,2

(23/6/1865 – 22/6/1866) μ.Χ

649,1

(23/6/1816 – 22/6/1817) μ.Χ

661,3

(23/6/1866 – 22/6/1867) μ.Χ

649,2

(23/6/1817 – 22/6/1818) μ.Χ

661,4

(23/6/1867 – 22/6/1868) μ.Χ

649,3

(23/6/1818 – 22/6/1819) μ.Χ

662,1

(23/6/1868 – 22/6/1869) μ.Χ

649,4

(23/6/1819 – 22/6/1820) μ.Χ

662,2

(23/6/1869 – 22/6/1870) μ.Χ

650,1

(23/6/1820 – 22/6/1821) μ.Χ

662,3

(23/6/1870 – 22/6/1871) μ.Χ

650,2

(23/6/1821 – 22/6/1822) μ.Χ

662,4

(23/6/1871 – 22/6/1872) μ.Χ

650,3

(23/6/1822 – 22/6/1823) μ.Χ

663,1

(23/6/1872 – 22/6/1873) μ.Χ

650,4

(23/6/1823 – 22/6/1824) μ.Χ

663,2

(23/6/1873 – 22/6/1874) μ.Χ

651,1

(23/6/1824 – 22/6/1825) μ.Χ

663,3

(23/6/1874 – 22/6/1875) μ.Χ

651,2

(23/6/1825 – 22/6/1826) μ.Χ

663,4

(23/6/1875 – 22/6/1876) μ.Χ

651,3

(23/6/1826 – 22/6/1827) μ.Χ

664,1

(23/6/1876 – 22/6/1877) μ.Χ

651,4

(23/6/1827 – 22/6/1828) μ.Χ

664,2

(23/6/1877 – 22/6/1878) μ.Χ

652,1

(23/6/1828 – 22/6/1829) μ.Χ

664,3

(23/6/1878 – 22/6/1879) μ.Χ

652,2

(23/6/1829 – 22/6/1830) μ.Χ

664,4

(23/6/1879 – 22/6/1880) μ.Χ

652,3

(23/6/1830 – 22/6/1831) μ.Χ

665,1

(23/6/1880 – 22/6/1881) μ.Χ

652,4

(23/6/1831 – 22/6/1832) μ.Χ

665,2

(23/6/1881 – 22/6/1882) μ.Χ

653,1

(23/6/1832 – 22/6/1833) μ.Χ

665,3

(23/6/1882 – 22/6/1883) μ.Χ

653,2

(23/6/1833 – 22/6/1834) μ.Χ

665,4

(23/6/1883 – 22/6/1884) μ.Χ

653,3

(23/6/1834 – 22/6/1835) μ.Χ

666,1

(23/6/1884 – 22/6/1885) μ.Χ

653,4

(23/6/1835 – 22/6/1836) μ.Χ

666,2

(23/6/1885 – 22/6/1886) μ.Χ

654,1

(23/6/1836 – 22/6/1837) μ.Χ

666,3

(23/6/1886 – 22/6/1887) μ.Χ

654,2

(23/6/1837 – 22/6/1838) μ.Χ

666,4

(23/6/1887 – 22/6/1888) μ.Χ

654,3

(23/6/1838 – 22/6/1839) μ.Χ

667,1

(23/6/1888 – 22/6/1889) μ.Χ

654,4

(23/6/1839 – 22/6/1840) μ.Χ

667,2

(23/6/1889 – 22/6/1890) μ.Χ

655,1

(23/6/1840 – 22/6/1841) μ.Χ

667,3

(23/6/1890 – 22/6/1891) μ.Χ

655,2

(23/6/1841 – 22/6/1842) μ.Χ

667,4

(23/6/1891 – 22/6/1892) μ.Χ

655,3

(23/6/1842 – 22/6/1843) μ.Χ

668,1

(23/6/1892 – 22/6/1893) μ.Χ

655,4

(23/6/1843 – 22/6/1844) μ.Χ

668,2

(23/6/1893 – 22/6/1894) μ.Χ

656,1

(23/6/1844 – 22/6/1845) μ.Χ

668,3

(23/6/1894 – 22/6/1895) μ.Χ

656,2

(23/6/1845 – 22/6/1846) μ.Χ

668,4

(23/6/1895 – 22/6/1896) μ.Χ

656,3

(23/6/1846 – 22/6/1847) μ.Χ

669,1

(23/6/1896 – 22/6/1897) μ.Χ

656,4

(23/6/1847 – 22/6/1848) μ.Χ

669,2

(23/6/1897 – 22/6/1898) μ.Χ

657,1

(23/6/1848 – 22/6/1849) μ.Χ

669,3

(23/6/1898 – 22/6/1899) μ.Χ

657,2

(23/6/1849 – 22/6/1850) μ.Χ

669,4

(23/6/1899 – 22/6/1900) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά