Δέκατος έκτος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget16ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

570,1

(23/6/1500 – 22/6/1501) μ.Χ

582,3

(23/6/1550 – 22/6/1551) μ.Χ

570,2

(23/6/1501 – 22/6/1502) μ.Χ

582,4

(23/6/1551 – 22/6/1552) μ.Χ

570,3

(23/6/1502 – 22/6/1503) μ.Χ

583,1

(23/6/1552 – 22/6/1553) μ.Χ

570,4

(23/6/1503 – 22/6/1504) μ.Χ

583,2

(23/6/1553 – 22/6/1554) μ.Χ

571,1

(23/6/1504 – 22/6/1505) μ.Χ

583,3

(23/6/1554 – 22/6/1555) μ.Χ

571,2

(23/6/1505 – 22/6/1506) μ.Χ

583,4

(23/6/1555 – 22/6/1556) μ.Χ

571,3

(23/6/1506 – 22/6/1507) μ.Χ

584,1

(23/6/1556 – 22/6/1557) μ.Χ

571,4

(23/6/1507 – 22/6/1508) μ.Χ

584,2

(23/6/1557 – 22/6/1558) μ.Χ

572,1

(23/6/1508 – 22/6/1509) μ.Χ

584,3

(23/6/1558 – 22/6/1559) μ.Χ

572,2

(23/6/1509 – 22/6/1510) μ.Χ

584,4

(23/6/1559 – 22/6/1560) μ.Χ

572,3

(23/6/1510 – 22/6/1511) μ.Χ

585,1

(23/6/1560 – 22/6/1561) μ.Χ

572,4

(23/6/1511 – 22/6/1512) μ.Χ

585,2

(23/6/1561 – 22/6/1562) μ.Χ

573,1

(23/6/1512 – 22/6/1513) μ.Χ

585,3

(23/6/1562 – 22/6/1563) μ.Χ

573,2

(23/6/1513 – 22/6/1514) μ.Χ

585,4

(23/6/1563 – 22/6/1564) μ.Χ

573,3

(23/6/1514 – 22/6/1515) μ.Χ

586,1

(23/6/1564 – 22/6/1565) μ.Χ

573,4

(23/6/1515 – 22/6/1516) μ.Χ

586,2

(23/6/1565 – 22/6/1566) μ.Χ

574,1

(23/6/1516 – 22/6/1517) μ.Χ

586,3

(23/6/1566– 22/6/1567) μ.Χ

574,2

(23/6/1517 – 22/6/1518) μ.Χ

586,4

(23/6/1567 – 22/6/1568) μ.Χ

574,3

(23/6/1518 – 22/6/1519) μ.Χ

587,1

(23/6/1568 – 22/6/1569) μ.Χ

574,4

(23/6/1519 – 22/6/1520) μ.Χ

587,2

(23/6/1569 – 22/6/1570) μ.Χ

575,1

(23/6/1520 – 22/6/1521) μ.Χ

587,3

(23/6/1570 – 22/6/1571) μ.Χ

575,2

(23/6/1521 – 22/6/1522) μ.Χ

587,4

(23/6/1571 – 22/6/1572) μ.Χ

575,3

(23/6/1522 – 22/6/1523) μ.Χ

588,1

(23/6/1572 – 22/6/1573) μ.Χ

575,4

(23/6/1523 – 22/6/1524) μ.Χ

588,2

(23/6/1573 – 22/6/1574) μ.Χ

576,1

(23/6/1524 – 22/6/1525) μ.Χ

588,3

(23/6/1574 – 22/6/1575) μ.Χ

576,2

(23/6/1525 – 22/6/1526) μ.Χ

588,4

(23/6/1575 – 22/6/1576) μ.Χ

576,3

(23/6/1526 – 22/6/1527) μ.Χ

589,1

(23/6/1576 – 22/6/1577) μ.Χ

576,4

(23/6/1527 – 22/6/1528) μ.Χ

589,2

(23/6/1577 – 22/6/1578) μ.Χ

577,1

(23/6/1528 – 22/6/1529) μ.Χ

589,3

(23/6/1578 – 22/6/1579) μ.Χ

577,2

(23/6/1529 – 22/6/1530) μ.Χ

589,4

(23/6/1579 – 22/6/1580) μ.Χ

577,3

(23/6/1530 – 22/6/1531) μ.Χ

590,1

(23/6/1580 – 22/6/1581) μ.Χ

577,4

(23/6/1531 – 22/6/1532) μ.Χ

590,2

(23/6/1581 – 22/6/1582) μ.Χ

578,1

(23/6/1532 – 22/6/1533) μ.Χ

590,3

(23/6/1582 – 22/6/1583) μ.Χ

578,2

(23/6/1533 – 22/6/1534) μ.Χ

590,4

(23/6/1583 – 22/6/1584) μ.Χ

578,3

(23/6/1534 – 22/6/1535) μ.Χ

591,1

(23/6/1584 – 22/6/1585) μ.Χ

578,4

(23/6/1535 – 22/6/1536) μ.Χ

591,2

(23/6/1585 – 22/6/1586) μ.Χ

579,1

(23/6/1536 – 22/6/1537) μ.Χ

591,3

(23/6/1586 – 22/6/1587) μ.Χ

579,2

(23/6/1537 – 22/6/1538) μ.Χ

591,4

(23/6/1587 – 22/6/1588) μ.Χ

579,3

(23/6/1538 – 22/6/1539) μ.Χ

592,1

(23/6/1588 – 22/6/1589) μ.Χ

579,4

(23/6/1539 – 22/6/1540) μ.Χ

592,2

(23/6/1589 – 22/6/1590) μ.Χ

580,1

(23/6/1540 – 22/6/1541) μ.Χ

592,3

(23/6/1590 – 22/6/1591) μ.Χ

580,2

(23/6/1541 – 22/6/1542) μ.Χ

592,4

(23/6/1591 – 22/6/1592) μ.Χ

580,3

(23/6/1542 – 22/6/1543) μ.Χ

593,1

(23/6/1592 – 22/6/1593) μ.Χ

580,4

(23/6/1543 – 22/6/1544) μ.Χ

593,2

(23/6/1593 – 22/6/1594) μ.Χ

581,1

(23/6/1544 – 22/6/1545) μ.Χ

593,3

(23/6/1594 – 22/6/1595) μ.Χ

581,2

(23/6/1545 – 22/6/1546) μ.Χ

593,4

(23/6/1595 – 22/6/1596) μ.Χ

581,3

(23/6/1546 – 22/6/1547) μ.Χ

594,1

(23/6/1596 – 22/6/1597) μ.Χ

581,4

(23/6/1547 – 22/6/1548) μ.Χ

594,2

(23/6/1597 – 22/6/1598) μ.Χ

582,1

(23/6/1548 – 22/6/1549) μ.Χ

594,3

(23/6/1598 – 22/6/1599) μ.Χ

582,2

(23/6/1549 – 22/6/1550) μ.Χ

594,4

(23/6/1599 – 22/6/1600) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά