Δέκατος έβδομος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget17ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

595,1

(23/6/1600 – 22/6/1601) μ.Χ

607,3

(23/6/1650 – 22/6/1651) μ.Χ

595,2

(23/6/1601 – 22/6/1602) μ.Χ

607,4

(23/6/1651 – 22/6/1652) μ.Χ

595,3

(23/6/1602 – 22/6/1603) μ.Χ

608,1

(23/6/1652 – 22/6/1653) μ.Χ

595,4

(23/6/1603 – 22/6/1604) μ.Χ

608,2

(23/6/1653 – 22/6/1654) μ.Χ

596,1

(23/6/1604 – 22/6/1605) μ.Χ

608,3

(23/6/1654 – 22/6/1655) μ.Χ

596,2

(23/6/1605 – 22/6/1606) μ.Χ

608,4

(23/6/1655 – 22/6/1656) μ.Χ

596,3

(23/6/1606 – 22/6/1607) μ.Χ

609,1

(23/6/1656 – 22/6/1657) μ.Χ

596,4

(23/6/1607 – 22/6/1608) μ.Χ

609,2

(23/6/1657 – 22/6/1658) μ.Χ

597,1

(23/6/1608 – 22/6/1609) μ.Χ

609,3

(23/6/1658 – 22/6/1659) μ.Χ

597,2

(23/6/1609 – 22/6/1610) μ.Χ

609,4

(23/6/1659 – 22/6/1660) μ.Χ

597,3

(23/6/1610 – 22/6/1611) μ.Χ

610,1

(23/6/1660 – 22/6/1661) μ.Χ

597,4

(23/6/1611 – 22/6/1612) μ.Χ

610,2

(23/6/1661 – 22/6/1662) μ.Χ

598,1

(23/6/1612 – 22/6/1613) μ.Χ

610,3

(23/6/1662 – 22/6/1663) μ.Χ

598,2

(23/6/1613 – 22/6/1614) μ.Χ

610,4

(23/6/1663 – 22/6/1664) μ.Χ

598,3

(23/6/1614 – 22/6/1615) μ.Χ

611,1

(23/6/1664 – 22/6/1665) μ.Χ

598,4

(23/6/1615 – 22/6/1616) μ.Χ

611,2

(23/6/1665 – 22/6/1666) μ.Χ

599,1

(23/6/1616 – 22/6/1617) μ.Χ

611,3

(23/6/1666 – 22/6/1667) μ.Χ

599,2

(23/6/1617 – 22/6/1618) μ.Χ

611,4

(23/6/1667 – 22/6/1668) μ.Χ

599,3

(23/6/1618 – 22/6/1619) μ.Χ

612,1

(23/6/1668 – 22/6/1669) μ.Χ

599,4

(23/6/1619 – 22/6/1620) μ.Χ

612,2

(23/6/1669 – 22/6/1670) μ.Χ

600,1

(23/6/1620 – 22/6/1621) μ.Χ

612,3

(23/6/1670 – 22/6/1671) μ.Χ

600,2

(23/6/1621 – 22/6/1622) μ.Χ

612,4

(23/6/1671 – 22/6/1672) μ.Χ

600,3

(23/6/1622 – 22/6/1623) μ.Χ

613,1

(23/6/1672 – 22/6/1673) μ.Χ

600,4

(23/6/1623 – 22/6/1624) μ.Χ

613,2

(23/6/1673 – 22/6/1674) μ.Χ

601,1

(23/6/1624 – 22/6/1625) μ.Χ

613,3

(23/6/1674 – 22/6/1675) μ.Χ

601,2

(23/6/1625 – 22/6/1626) μ.Χ

613,4

(23/6/1675 – 22/6/1676) μ.Χ

601,3

(23/6/1626 – 22/6/1627) μ.Χ

614,1

(23/6/1676 – 22/6/1677) μ.Χ

601,4

(23/6/1627 – 22/6/1628) μ.Χ

614,2

(23/6/1677 – 22/6/1678) μ.Χ

602,1

(23/6/1628 – 22/6/1629) μ.Χ

614,3

(23/6/1678 – 22/6/1679) μ.Χ

602,2

(23/6/1629 – 22/6/1630) μ.Χ

614,4

(23/6/1679 – 22/6/1680) μ.Χ

602,3

(23/6/1630 – 22/6/1631) μ.Χ

615,1

(23/6/1680 – 22/6/1681) μ.Χ

602,4

(23/6/1631 – 22/6/1632) μ.Χ

615,2

(23/6/1681 – 22/6/1682) μ.Χ

603,1

(23/6/1632 – 22/6/1633) μ.Χ

615,3

(23/6/1682 – 22/6/1683) μ.Χ

603,2

(23/6/1633 – 22/6/1634) μ.Χ

615,4

(23/6/1683 – 22/6/1684) μ.Χ

603,3

(23/6/1634 – 22/6/1635) μ.Χ

616,1

(23/6/1684 – 22/6/1685) μ.Χ

603,4

(23/6/1635 – 22/6/1636) μ.Χ

616,2

(23/6/1685 – 22/6/1686) μ.Χ

604,1

(23/6/1636 – 22/6/1637) μ.Χ

616,3

(23/6/1686 – 22/6/1687) μ.Χ

604,2

(23/6/1637 – 22/6/1638) μ.Χ

616,4

(23/6/1687 – 22/6/1688) μ.Χ

604,3

(23/6/1638 – 22/6/1639) μ.Χ

617,1

(23/6/1688 – 22/6/1689) μ.Χ

604,4

(23/6/1639 – 22/6/1640) μ.Χ

617,2

(23/6/1689 – 22/6/1690) μ.Χ

605,1

(23/6/1640 – 22/6/1641) μ.Χ

617,3

(23/6/1690 – 22/6/1691) μ.Χ

605,2

(23/6/1641 – 22/6/1642) μ.Χ

617,4

(23/6/1691 – 22/6/1690) μ.Χ

605,3

(23/6/1642 – 22/6/1643) μ.Χ

618,1

(23/6/1692 – 22/6/1693) μ.Χ

605,4

(23/6/1643 – 22/6/1644) μ.Χ

618,2

(23/6/1693 – 22/6/1694) μ.Χ

606,1

(23/6/1644 – 22/6/1645) μ.Χ

618,3

(23/6/1694 – 22/6/1695) μ.Χ

606,2

(23/6/1645 – 22/6/1646) μ.Χ

618,4

(23/6/1695 – 22/6/1696) μ.Χ

606,3

(23/6/1646 – 22/6/1647) μ.Χ

619,1

(23/6/1696 – 22/6/1697) μ.Χ

606,4

(23/6/1647 – 22/6/1648) μ.Χ

619,2

(23/6/1697 – 22/6/1698) μ.Χ

607,1

(23/6/1648 – 22/6/1649) μ.Χ

619,3

(23/6/1698 – 22/6/1699) μ.Χ

607,2

(23/6/1649 – 22/6/1650) μ.Χ

619,4

(23/6/1699 – 22/6/1700) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά