Δέκατος αιώνας μετά Χριστών

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget10ος αιώνας μετά Χριστών

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ολυμπιάδα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

420,1

(23/6/900 – 22/6/901) μ.Χ

432,3

(23/6/950 – 22/6/951) μ.Χ

420,2

(23/6/901 – 22/6/902) μ.Χ

432,4

(23/6/951 – 22/6/952) μ.Χ

420,3

(23/6/902 – 22/6/903) μ.Χ

433,1

(23/6/952 – 22/6/953) μ.Χ

420,4

(23/6/903 – 22/6/904) μ.Χ

433,2

(23/6/953 – 22/6/954) μ.Χ

421,1

(23/6/904 – 22/6/905) μ.Χ

433,3

(23/6/954 – 22/6/955) μ.Χ

421,2

(23/6/905 – 22/6/906) μ.Χ

433,4

(23/6/955 – 22/6/956) μ.Χ

421,3

(23/6/906 – 22/6/907) μ.Χ

434,1

(23/6/956 – 22/6/957) μ.Χ

421,4

(23/6/907 – 22/6/908) μ.Χ

434,2

(23/6/957 – 22/6/958) μ.Χ

422,1

(23/6/908 – 22/6/909) μ.Χ

434,3

(23/6/958 – 22/6/959) μ.Χ

422,2

(23/6/909 – 22/6/910) μ.Χ

434,4

(23/6/959 – 22/6/960) μ.Χ

422,3

(23/6/910 – 22/6/911) μ.Χ

435,1

(23/6/960 – 22/6/961) μ.Χ

422,4

(23/6/911 – 22/6/912) μ.Χ

435,2

(23/6/961 – 22/6/962) μ.Χ

423,1

(23/6/912 – 22/6/913) μ.Χ

435,3

(23/6/962 – 22/6/963) μ.Χ

423,2

(23/6/913 – 22/6/914) μ.Χ

435,4

(23/6/963 – 22/6/964) μ.Χ

423,3

(23/6/914 – 22/6/915) μ.Χ

436,1

(23/6/964 – 22/6/965) μ.Χ

423,4

(23/6/915 – 22/6/916) μ.Χ

436,2

(23/6/965 – 22/6/966) μ.Χ

424,1

(23/6/916 – 22/6/917) μ.Χ

436,3

(23/6/966 – 22/6/967) μ.Χ

424,2

(23/6/917 – 22/6/918) μ.Χ

436,4

(23/6/967 – 22/6/968) μ.Χ

424,3

(23/6/918 – 22/6/919) μ.Χ

437,1

(23/6/968 – 22/6/969) μ.Χ

424,4

(23/6/919 – 22/6/920) μ.Χ

437,2

(23/6/969 – 22/6/970) μ.Χ

425,1

(23/6/920– 22/6/921) μ.Χ

437,3

(23/6/970 – 22/6/971) μ.Χ

425,2

(23/6/921 – 22/6/922) μ.Χ

437,4

(23/6/971 – 22/6/972) μ.Χ

425,3

(23/6/922 – 22/6/923) μ.Χ

438,1

(23/6/972 – 22/6/973) μ.Χ

425,4

(23/6/923 – 22/6/924) μ.Χ

438,2

(23/6/973 – 22/6/974) μ.Χ

426,1

(23/6/924 – 22/6/925) μ.Χ

438,3

(23/6/974 – 22/6/975) μ.Χ

426,2

(23/6/925 – 22/6/926) μ.Χ

438,4

(23/6/975 – 22/6/976) μ.Χ

426,3

(23/6/926 – 22/6/927) μ.Χ

439,1

(23/6/976 – 22/6/977) μ.Χ

426,4

(23/6/927 – 22/6/928) μ.Χ

439,2

(23/6/977 – 22/6/978) μ.Χ

427,1

(23/6/928 – 22/6/929) μ.Χ

439,3

(23/6/978 – 22/6/979) μ.Χ

427,2

(23/6/929 – 22/6/930) μ.Χ

439,4

(23/6/979 – 22/6/980) μ.Χ

427,3

(23/6/930 – 22/6/931) μ.Χ

440,1

(23/6/980 – 22/6/981) μ.Χ

427,4

(23/6/931 – 22/6/932) μ.Χ

440,2

(23/6/981 – 22/6/982) μ.Χ

428,1

(23/6/932 – 22/6/933) μ.Χ

440,3

(23/6/982 – 22/6/983) μ.Χ

428,2

(23/6/933 – 22/6/934) μ.Χ

440,4

(23/6/983 – 22/6/984) μ.Χ

428,3

(23/6/934 – 22/6/935) μ.Χ

441,1

(23/6/984 – 22/6/985) μ.Χ

428,4

(23/6/935 – 22/6/936) μ.Χ

441,2

(23/6/985 – 22/6/986) μ.Χ

429,1

(23/6/936 – 22/6/937) μ.Χ

441,3

(23/6/986 – 22/6/987) μ.Χ

429,2

(23/6/937 – 22/6/938) μ.Χ

441,4

(23/6/987 – 22/6/988) μ.Χ

429,3

(23/6/938 – 22/6/939) μ.Χ

442,1

(23/6/988 – 22/6/989) μ.Χ

429,4

(23/6/939 – 22/6/940) μ.Χ

442,2

(23/6/989 – 22/6/990) μ.Χ

430,1

(23/6/940 – 22/6/941) μ.Χ

442,3

(23/6/990 – 22/6/991) μ.Χ

430,2

(23/6/941 – 22/6/942) μ.Χ

442,4

(23/6/991 – 22/6/992) μ.Χ

430,3

(23/6/942 – 22/6/943) μ.Χ

443,1

(23/6/992 – 22/6/993) μ.Χ

430,4

(23/6/943 – 22/6/944) μ.Χ

443,2

(23/6/993 – 22/6/994) μ.Χ

431,1

(23/6/944 – 22/6/945) μ.Χ

443,3

(23/6/994 – 22/6/995) μ.Χ

431,2

(23/6/945 – 22/6/946) μ.Χ

443,4

(23/6/995 – 22/6/996) μ.Χ

431,3

(23/6/946 – 22/6/947) μ.Χ

444,1

(23/6/996 – 22/6/997) μ.Χ

431,4

(23/6/947 – 22/6/948) μ.Χ

444,2

(23/6/997 – 22/6/998) μ.Χ

432,1

(23/6/948 – 22/6/949) μ.Χ

444,3

(23/6/998 – 22/6/999) μ.Χ

432,2

(23/6/949 – 22/6/950) μ.Χ

444,4

(23/6/999 – 22/6/1000) μ.Χμ.Χ : Μετά Χριστών (Τον τίτλο του φερόμενου ως Χριστού έφεραν πολλοί σύμφωνα με τις
Θεοσοφικές Χριστιανικές Σχολές καθώς αρχικά ήταν ο Υδροχόος στο ζώδιο, Θεός Διόνυσος ο
γιος του Δία με σύμβολο τα αμπέλια, μετά ο προφήτης Χρήστος το 0 μ.Χ και πολύ αργότερα ο
Ιησούς το 1.630 μ.Χ. Ο πραγματικός Χριστός Διόνυσος αναστήθηκε το 2005 μ.Χ που
αντιστοιχεί στην Ολυμπιάδα 696,1)

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων που επισυνάπτονται παρακάτω στο αντίστοιχο εικονίδιολήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image:

  • Αντιστοιχίες Ολυμπιάδων με Σύγχρονο Γρηγοριανό Ημερολόγιο στα ελληνικά
  • Equivalent Olympiads with Current Gregorian Calendar στα αγγλικά